Kære dommerkollega

Vi har dog brug for frivillige, der kan virke som onkel for en/flere nye dommere – måske er det dig?

I Aalborg Fodbolddommerklub har vi som et af vores mål at gøre en ekstra indsats for nye dommere, og vi ønsker derfor igen at få gang i ”onkel ordningen” for nye dommere. Indsatsen for at modtage, motivere og integrere de nye dommere i dommerverdenen er samtidig en del af såvel DBU-Jyllands og Dansk Fodbolddommer-Unions målsætninger.

Vi har ikke fået indmeldelser fra de nye dommere endnu. Flere dommergrundkurser har været udsat pga. restriktionerne, og undervejs besluttede man at etablere virtuel undervisning i stedet, så vi har ikke kunnet mødes med dem for at introducere dommerklubben. De har dog fået en generel orientering om dommerklubbernes arbejde. Vi håber og forventer, at vi snart får nye dommere i dommerklubben.

Opgaverne og forventningerne til ”onklerne” fremgår nedenfor. Alle kan bidrage, og der kræves ingen særlig uddannelse – blot interesse i at få hjulpet nye dommere godt i gang. Idet ordningen primært retter sig mod de yngste af de nye dommere, ser vi også gerne nyere/unge dommere som onkler. Optimalt har du været dommer i et par sæsoner, og er gerne kommet i U19 (eller højere). Vores ældre medlemmer kan selvfølgelig også virke som dommere.

Du får dækket dine udgifter til de kampe, du overværer (dommergodtgørelse + kørsel). Det afregnes af dommerklubben.

Er du interesseret, så kontakt (mail, SMS, opkald) dommerklubbens kasserer, Lars Rix på tlf. 24908877 eller mail: kasserer@aalborgfdk.dk

Formål

Formålet med “onkel-ordningen” er at støtte nye dommeres opstart indenfor dommergerningen og skabe et tilhørsforhold for dommeren til dommerklubben via en “onkel”, med henblik på at fastholde de nye dommere som aktive dommere og som medlemmer af Aalborg Fodbolddommerklub.

Onkelordningen er frivillig for nye dommere, men vi anbefaler særligt de yngre dommere at gøre anvendelse af det, særligt hvis man ikke har familiemedlemmer, venner eller lignende, der i forvejen er dommere.

Onkel program
“Onkel” programmet iværksættes og gennemføres i den første sæson ud fra følgende plan:

  • “Onkel” tilknyttes ny dommer. Udmeldes i f.m. evt. intromøde og/eller efterfølgende pr. mail.
  • “Onkel” kontakter dommer telefonisk og præsenterer sig selv. Der aftales samtidig kontaktmuligheder, opfølgning m.m. (vejlederrapporter bør sendes til “onkel”)
  • “Onkel” overværer forventeligt 2 kampe. Den første evt. som sidste uddannelseskamp eller en af de første kampe herefter, og den næste typisk ved afslutningen af første halvsæson, eller evt. efter ca. 15 kampe (evt. i start af anden halvsæson). Der kan gives mulighed for en ekstra kamp ved dialog mellem “onkel” og bestyrelsens rekrutteringsansvarlig. OBS på, at vi i øjeblikket ikke kan overvære kampene, idet ”onklen” ikke officielt påsættes kampene på dbunet, men vi håber det snart bliver muligt.
  • Der bør generelt ikke være sammenfald med senere vejledninger. Den første overværelse af kamp skal være tidligt, men efter dommerens første vejledning, mens den anden kamp bør placeres, når dommeren har dømt ca. 10-15 kampe.
  • Dommeren skal i mellemtiden og resten af hele første sæson have mulighed for at kontakte “onkel”.
  • Der udarbejdes ingen rapporter fra “onkel” side, men efter overværelse af 2. kamp/afslutning af første halvsæson gives en kort status til bestyrelsens rekrutteringsansvarlig, således dommere med vilje og flair for dommergerningen kan meddeles udviklerudvalget. Denne status skal bidrage til at identificere de dommere, der hurtigt bør prøves af i egentligt udviklersystem.
  • Der afholdes afslutning for nye dommere halvårligt eller evt. årligt med henblik på at følge op på og udvikle indsatsen, udveksle erfaringer mellem dommerne og afslutte “onkel” ordningen.
#

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *