Deltagere 2023-forår

Do. Nr.DommerDO indplac.LD indplac.Mail
61580Kasper RønnauJSJSRoennau98@outlook.dk
61665Patrik Trend MadsenS1JSpatrikman02@hotmail.com
61682Rasmus VirenfeldtS1JSrmejlvir@gmail.com
61706Lucas LykkegaardS2S1Lucas.rose.2004@gmail.com
61759Dennin AvdicS2S2kaerbyboy@gmail.com
61719Hadis TabakovicS2S1hadtab11@live.dk
74092Marcus Møller HenriksenS3JSmarcusdommer260103@gmail.com
61752Sebastian LauridsenS3S2sebastian.lauridsen@outlook.dk
61683Christiane MagnussenS4S2Christiane.toft@gmail.com
61735Hjalte VogtS4S2hjaltevogt1@gmail.com
61736Robert NørmarkS4Normark2006@gmail.com
61751Nicolaj Haüser HansenU19S2Nicolaj0407@gmail.com
Udvalg  Mail
Ole Bach Hansen  ole.bach@gvdnet.dk
Simon le Fevre  slf01simonlefevre@gmail.com
Lars Rix  larsrix1@gmail.com
Ole Ingvard Hansen  oleingvard@gmail.com

Formål

Formålet med talentarbejdet i den Lokale Talentdommergruppe er at videreudvikle unge dommere med henblik på enten at kunne indgå i Central Talentdommergruppe eller på sigt kunne opnå status som dommer i de højeste lokale rækker.
Det er den Lokale Talentdommergruppes mål at identificere og udvikle de dommere, der vurderes at have potentiale som kommende talent- og elitedommere i DBU regi, eller som minimum til de højeste lokale rækker.
Den Lokale Talentdommergruppe skal samtidig ses som et ”præ-talent arbejde” forud for evt. indtræden i Central Talentdommergruppe.

Målgruppe

Unge dommertalenter, der vurderes at have mulighed for at avancere og indgå i Central Talentdommergruppe.
Unge dommertalenter, der vurderes på sigt at have mulighed for at avancere til serie 1 eller højeste lokalserie niveau.

Krav

Fysisk
– Passende forhold mellem vægt og højde
– Skal kunne honorere fysiske krav – Yoyo 16:8 – efter senest ½ år
– Skal i god tid inden mulig indstilling til CTG honorere Yoyo 18:2

Lederegenskaber
– Viser evne eller potentiale til at lede proaktivt
– Viser evne eller potentiale til at træffe vanskelige beslutninger, herunder det rette mod
– Viser evne eller potentiale til at kunne håndtere konflikter
– Viser evne eller potentiale til at kunne kommunikere – verbalt og skriftligt
– Har et vist menneskekendskab / empati

Personligt
– Udviklingsparat og indstillet på løbende at videreudvikle sig som dommer – herunder ytret ønske om at satse på dommergerningen
– Vilje til at yde – kun en fokuseret indsats kan bringe én videre
– Har styr på aftaler, tider, svarfrister m.m.
– Har humor
– Har balance i livet mellem dommer og familie/arbejde/studie
– Har en passende alder, der giver mulighed for at avancere jf. målgruppen