Dommerpåsætter

Torben Nielsen

Dommerpåsætter DBU Jylland

29 33 79 80
aalborgdommer@dbujylland.dk

Træffetider:

Dagligt kl. 09.00 til 16.00

Fredag 09.00 til 14.30.

NB:

Skriftlige henvendelser mellem fredag 1430 og søndag aften kan ikke forventes besvaret af den lokale påsætter.Dommervagt


DBU Jylland dommervagt

89 39 99 70

Træffes fra fredag kl. 14.30 til søndag aften.
(I turneringsperioden)

Finn G. Sørensen

Dommerpåsætter Aalborg Fodbolddommerklub

Sønder I By 18
9492 Blokhus

6059 1927
aalborgfodbolddommerklub@gmail.com

Dommerpåsætter for DGI og privatarrangerede turneringer og stævner til både ind- og udefodbold.

Ringetid: onsdage fra kl. 1630 til kl. 1800.

DOMMERVAGT

Der registreres nu flere og flere træningskampe, og det er således vigtigt at du har styr på afbudskalenderen.Hjælp både dig selv og dommerpåsætteren – og  hold dine afbud opdateret. Tak !

Dommervagten bedes benyttet af klubber og dommere i forbindelse med akutte aflysninger/afbud. Det er altså ikke ændringer/afbud til kampe i den efterfølgende uge, dommervagten skal kontaktes omkring.

 Du kan læse mere om dommervagten via dette link:

http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/Fodbolddommer_i_Jylland/Praktiske_Forhold/Dommervagt

Tildeling af kampe:

Det er dommerens pligt at holde dbunet.dk opdateret mht. fravær. Således skal evt. fravær være indtastet SENEST 10 dage før af hensyn til dommerpåsætterens arbejde.

Efterfølgende afbud, når kampe er påsat, foretages direkte til kamppåsætteren hurtigst muligt, idet afbud kan minimeres (undgås) såfremt fraværsoversigten er opdateret.

Dommere der udebliver fra kamp, og som ikke har kontaktet kamppåsætterne, betragtes som udeblevet, og kan således ikke påregne at få tildelt kampe.

 

Trænings/privatkampe:

Medlemmer af dommerklubben må ikke påtage sig at dømme kampe, der ikke er tildelt af kamppåsætterne.

Hvis en klub retter henvendelse til en dommer om at dømme kampe, skal dommeren anmode klubben om at rette henvendelse til kamppåsætterne, der så eventuelt kan udpege den pågældende dommer.

 

Central dommerpåsætning:

Vedr. dommerpåsætning til og med serie 2.

I foråret 2014 blev det aftalt at dommerpåsætning i JS og serie 1 overgik til Peter Hammer (Peter er dommerpåsætter i Aarhus, Djursland og Randers samt ansat hos DBU Jylland i Tilst).

Aftalen er fra efterårets start udvidet til at omfatte serie 2.

Det betyder at dommerpåsætter Peter Hammer fordeler påsætning af de indplacerede dommere, til alle jyske kampe i de tre nævnte rækker.

Har du ændringer til påsatte dommeropgaver i JS, S1 eller S2, er du velkommen til at kontakte Peter direkte på mail:.  aarhusdommer@dbujylland.dk

(Kommer din ændring til undertegnede vil jeg naturligvis straks give Peter besked).

Angående linjedommeropgaver. Fra og med DS, er det fortsat hos den lokale dommerpåsætter, der påsætter linjedommere.

Giver dette anledning til spørgsmål, så kontakt mig hurtigst muligt.

 

Med venlig hilsen
Torben NielsenDommerpåsætter Aalborg /       
DBU Jylland – Region 1
Mobil 2933 7980 /        
Direkte: +45 8939
9913
aalborgdommer@dbujylland.dk
 /  toni@dbujylland.dk 

Hornevej 2 · 9220 Aalborg Ø
Telefon +45 8939 9910

http://www.facebook.com/jyskfodbold

 

Afbud udenfor DBU Jyllands normale dommervagt:

Kære dommerkolleger.

Jeg har modtaget nogle spørgsmål omkring det, at der ikke er dommervagt uden for den normale fodboldsæson / hvorledes forventes det at dommer agerer i situationer, hvor det ikke er muligt at kontakte en dommervagt !

Svar er: 

Vedr. afbud – uden for DBU Jyllands normale dommervagt.

Såfremt du som fodbolddommer bliver ramt af pludselig sygdom – eller der opstår anden pludselig og uforudset situation, der bevirker at du ikke kan agere dommer i påsat fodboldkamp, forventes det

at du skal straks (eller hurtigst muligt) sender mail til lokal dommerpåsætter, og informerer om årsagen til at du ikke kan møde frem til påsatte kamp(e)

PS.

Såfremt du har en mulighed for at kontakte en dommerkollega, og denne kan overtage opgaven, er det naturligvis en stor hjælp til klubberne !

Sker dette, skal du også informere dommerpåsætter derom.