På medlemsmødet i marts informerede vi om arbejdet med en strategi for Aalborg Fodbolddommerklub. Bestyrelsen har i løbet af efteråret arbejdet på at udvikle en strategi, som skaber grundlag for dommerklubbens fremtidige virke, og beskriver de områder som vi vil have fokus på i bestyrelsen og i dommerklubben. En sådan strategi er selvfølgelig ikke statisk, men vil være vores rettesnor for de kommende års arbejde.

Strategien beskriver en række overordnede målsætninger og indsatser. Den er således ikke udtømmende og der vil fortsat være et stort arbejde med at nå disse målsætninger. Ud fra denne kan vi i bestyrelsen prioritere vores indsats, og I ved som dommere og kolleger hvad vi vil arbejde for.

Det er væsentligt for os, at vi i dommerklubbens medlemmer har en stor ressource, som vi håber at kunne gøre bedre anvendelse af. Det kan være hjælp til planlægning af arrangementer, eller f.eks. at give en hånd med i forbindelse med workshops med udvikling af diverse produkter. Når vi sætter sådanne opgaver i gang, vil vi derfor fremover overveje at indbyde et antal medlemmer som deltagere i arbejdsgrupper.

Det er også væsentligt for os, at dommerklubben skal være et positivt tilvalg for en dommer. Dommerklubben skal således tilbyde en række basisydelser og hjælp til dommeren, og derudover en række møder og aktiviteter med såvel fagligt som socialt indhold. Endelig vil vi gerne bidrage yderligere til udvikling af vores dommere, idet disse indsatser selvfølgelig skal tilpasses øvrige tilbud via DBU/DBU-Jylland.

I vedhæftede strategidokument kan I hvad vi har fastlagt i bestyrelsen. Indsatserne er søgt beskrevet indenfor en række områder/overskrifter – Dommerens naturlige base – Dommerens naturlige samlingspunkt – Dommerens personlige og faglige udvikling – samt en synlig klub.     

Vi vender tilbage senere med yderligere information om de første tiltag.

https://www.aalborgfdk.dk/wp-content/uploads/2019/07/AAFDK-strategi-1.pptx

#

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *