Udbetaling af honorarer fra indefodbold ved Finn G. Sørensen

Categories: Dommer

Vi har nu afregningen klar for indefodboldsæsonen 2019-2020.

Som tidligere år vil de, der skal have udbetalt honorarer for stævner under Finn G. Sørensen, få udbetalt deres tilgodehavender snarest. I opgørelsen indgår honorarer til udbetaling fra privatstævner i indesæsonen, honorarer fra evt. deltagelse i P4ma-Cup stævne d. 25. januar, og modregning for DBU-Jylland indefodbold. Dommere med beløb til gode skulle gerne modtage mail i dag (tirsdag d. 31. marts). I bedes kontrollere kontonummer, og straks melde tilbage, hvis der skal ske ændringer. Ellers iværksættes udbetalinger på fredag.

De dommere, hvor dommerklubben har tilgodehavende fra enten privat indefodbold, eller fra DBU-Jylland indefodbold, vil opkrævningen først ske til sommer, samtidig med opkrævning fra (en forhåbentlig) forårssæson.

Har du spørgsmål, så kontakt kassereren

Skriv et svar