Seniorklubben afholder sin årlige generalforsamling torsdag den 27. oktober kl 18:00 på Skalborg Kro, Hobrovej, Skalborg. Generalforsamlingen startes med spisning

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkommende forslag*
  5. Valg af formand (Knud Peer Andersen)
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen (Kurt Brødsgaard)
  7. Valg af revisor (Knud Erik Bager)
  8. Valg af revisorsuppleant (Bent Bengtsson)
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt

*Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden (Knud Peer Andersen, Dybbølvej 8, 9700 Brønderslev) i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen (22. oktober). Forslag skal være skriftlige, dateret og underskrevet.

Af hensyn til traktement er det nødvendigt med tilmelding. Tilmelding til Per Toftegaard tlf. 40567868 eller på knudpeer@city.dk senest fredag den 21. oktober.

Kontingent for 2022/2023 er kr. 200 bedes venligst indbetales via MobilePay på tlf. 40567868 senest 25. oktober 2022.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

#

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *