Samarbejde med Aarhus Fodbolddommerklub

Categories: Dommer

Aalborg og Aarhus Fodbolddommerklub
indgår samarbejde om i fællesskab at skabe bedre, bredere og kompetente tilbud
til klubbernes medlemmer.

På et fælles møde i Aalborg har to af de største dommerklubber i Danmark aftalt et samarbejde med fokus på bla. pre-talent, breddedommere og frivillige ledere. Hensigten er at ensrette aktiviteter, skabe fælles aktiviteter, sikre vidensdeling og ensartethed, samt en lang række andre tiltag for at styrke arbejdet i de to dommerklubber.

Det er ambitionen at samarbejde på
flere niveauer. Bl.a. at skabe mere ensartethed på pre-talent siden, hvor begge
dommerklubber vil arbejde med samme model, samt en ambition med flere fælles
samlinger i løbet af året.

På breddedommersiden vil samarbejdet
bla. udmøntes i en tættere dialog om at kunne tilbyde de rigtige tilbud til
breddedommere, samt om muligt at skabe fælles aktiviteter.

I forhold til frivillige ledere vil
der ligeledes være en tættere dialog, og om muligt samlinger, der skal være med
til at inspirere, udvikle ideer og motivere til at gøre arbejdet som frivillig
leder sjovere og mere motiverende.

Samarbejdet sikrer en fast dialog,
hvor vi to gange årligt mødes på bestyrelsesniveau for at evaluere og videre
udvikle vores samarbejde. Samarbejdet er kun sat i værk, fordi vi tror på, at
et tættere samarbejde vil være til gavn for vores medlemmer og frivillige
ledere.

På vegne af begge bestyrelser

Carl Johan Christensen

Morten Rask Thomsen

One Response to "Samarbejde med Aarhus Fodbolddommerklub"

  1. Ib Alstrup Posted on 06/08/2019 at 08:25

    Lyder som et godt tiltag. HELD OG LYKKE med arbejdet…

Skriv et svar