Referat AAFDK Generalforsamling d. 22. marts 2022

Så blev det endelig muligt at afholde generalforsamlingen 2022 i Aalborg Fodbolddommerklub AAFDK. Denne havde også i år været udsat pga. Covid-19.

Generalforsamlingen blev afholdt på Skalborg kro, hvor vi startede med fællesspisning. Godt 80 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil gerne sige 1000 TAK for opbakningen.

Før generalforsamlingen startede, udtalte Carl-Johan Christensen mindeord om Paul A. Jensen, som vi desværre mistede i 2021.

Generalforsamlingen


Efter at Stig Hansen traditionen tro var blevet valgt som dirigent, gennemgik Carl-Johan Christensen med assistance fra diverse udvalgsmedlemmer Formandens beretning, der i forvejen var gjort tilgængelig for medlemmerne. Gennemgangen affødte kun en enkelt kommentar – nemlig fra Lars Schou, der konstaterede, at den strukturerede dommeruddannelse også har indflydelse på mulighederne for eventuelt avancement som vejleder og udvikler.

Efterfølgende blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Herefter fremlagde Lars Rix Det reviderede regnskab. Årets resultat blev et underskud på ca. kr. 18.000 mod et budgetteret underskud på ca. kr. 27.000. Årsagen til denne forskel er, at Covid-19 har påvirket aktivitetsniveauet i 2021 (ligesom det var tilfældet i 2020), hvilket direkte medførte den konsekvens, at der ved december-opkrævningen blev givet rabat på kr. 100 pr. medlem. Udover denne konstatering gennemgik Lars en række udvalgte poster i regnskabet. En af disse poster var eventuelt indkøb af VEO-kamera, hvilket fik Kim Overgaard til at kommentere på GDPR-reglerne ift. optagelse af kamp på video/VEO.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

I relation til regnskabet gennemgik Lars Rix også Budgettet for 2021. Til dette var der ingen kommentarer.

Næste punkt på dagsordenen var Indkomne forslag. Bestyrelsen havde foreslået en række ændringer til vedtægterne, da disse overordnet set trængte til en opdatering. Efter at Lars Rix havde gennemgået forslagene, blev disse enstemmigt vedtaget.

Herefter var det blevet tid til Valg til de forskellige bestyrelsesposter. Resultatet blev således:

 • Formand: Carl-Johan Christensen – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • Bestyrelsesmedlem for 2 år: Simon le Fevre – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • 1. suppleant: Kenny Jensen – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • 2. suppleant: Kim Komdrup – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • Revisor: Henrik Larsen – enstemmigt valgt uden modkandidater
 • Revisor-suppleant: Ole Bach Hansen – enstemmigt valgt uden modkandidater

Efter valgene stillede Lars Rix forslag til Fastlæggelse af kontingent for 2022. Bestyrelsen havde foreslået en nedsættelse af kontingentet, hvilket blev enstemmigt vedtaget:

 • Aktivt medlemskab: 200 kr.
 • Passivt medlemskab: 100 kr.

Eventuelt:

Carl-Johan Christensen takkede generalforsamlingen for opbakningen til bestyrelsen.

Herefter sluttede generalforsamlingen med et LÆNGE LEVE for AAFDK!!!

Udnævnelse af nye æresmedlemmer

Bestyrelsen havde besluttet at udnævne Ove Christensen og Jørgen Rasmussen til æresmedlemmer af AAFDK.


Ove har været medlem af AAFDK siden 1980 og har gennem årene ydet en kæmpe indsats for AAFDK. Således har Ove fungeret som kamppåsætter i en årrække, ligesom han har siddet i seniorklubbens bestyrelse. Ove er som person enormt vellidt og afholdt – der har altid været tid til en lille snak eller et godt grin. Stort tillykke, Ove.


Jørgen har været medlem af AAFDK siden 1972 og har altid ydet en kæmpe indsats på banerne med at hjælpe de forskellige kamppåsættere med at få de mange kampe dømt. Desuden har Jørgen gennem en årrække fungeret som en højt respekteret ”kontrollør” af AAFDK’s regnskab. Jørgen er indbegrebet af hyggeligt samvær og et godt grin eller et lille smil. Stort tillykke, Jørgen.

Hædersbevisninger

Følgende hædersbevisninger blev uddelt:

Erik Borregaard legatet


Erik Borregaard legatet blev i år tildelt 2 talentdommere – nemlig Lucas Ellegaard Pedersen og Mikkel V. Thomsen. Både Lucas og Mikkel indgår i prætalent arbejdet i AAFDK/VFK og som konsekvens af deres åbenlyse talent og seriøse indsats, er de begge netop rykket op til JS i en alder af kun 18 år, hvilket er uhyre sjældent set i AAFDK. Derfor er de selvskrevne til at modtage dette års legat. Vi glæder os meget til at følge jer fremover. Stort tillykke til jer begge.

Årets Breddedommer


Denne ære tilfaldt Morten B. Georgsen, der igennem en lang årrække har været et aktivt medlem af AAFDK. Udover at fungere på banerne med fløjte og LD-flag, er Morten også en del af udvikler-korpset. Morten er som person uhyre vellidt, da han både er rar, sjov og hyggelig at være i selskab med. Stort tillykke med legatet, Morten.

Seniorklubbens pokal


Blev tildelt Erik Borregaard, der har været medlem af AAFDK i snart en menneskealder. Erik får pokalen for hans store indsats for AAFDK gennem disse mange år. Blandt andet er det Erik, der tog initiativ til Erik Borregaard legatet. Han donerede et beløb til AAFDK, der skulle øremærkes til et legat, der skulle gives på den årlige generalforsamling til en talentfuld og ung dommer. Stort tillykke med pokalen, Erik.

10 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub


Paw Groes

Henrik Hansen

Lars Lemvig Mikkelsen

Nicklas Hovgaard Lassen

Troels Christensen

Kim Overgaard

15 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub


Sinan Dzanovic

Peter Gade Skovbak

Steffen Henriksen

Anders Larsen

Ole Knøss

Torben Nielsen

Ib. B. Andersen

Flemming Schou Nielsen

25 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub


Rasmus Møller Bøjer

Poul Erik Nielsen

Flemming Vammen Jensen

Maho Salahovic

Mogens Christiansen

Jens Mortensen

Preben Porsborg

30 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub


Bent Højgaard Hansen

Torben V. Nielsen

50 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub


Erik Ziegler

Jørgen Rasmussen

Preben Krøldrup

60 års aktivt medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub

Ove Hust

#

One response

 1. Dejligt at konstatere den enestående opbakning til vores Dommerklub, det kunne da godt tyde på, at de gør et eller andet rigtigt…
  Jeg kunne desværre ikke deltage pga. en forlængst arrangeret ferie.

  Mange hilsner fra
  Ib Alstrup..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.