Udbetaling af honorarer fra indefodbold ved Finn G. Sørensen

Vi har nu afregningen klar for indefodboldsæsonen 2019-2020.

Som tidligere år vil de, der skal have udbetalt honorarer for stævner under Finn G. Sørensen, få udbetalt deres tilgodehavender snarest. I opgørelsen indgår honorarer til udbetaling fra privatstævner i indesæsonen, honorarer fra evt. deltagelse i P4ma-Cup stævne d. 25. januar, og modregning for DBU-Jylland indefodbold. Dommere med beløb til gode skulle gerne modtage mail i dag (tirsdag d. 31. marts). I bedes kontrollere kontonummer, og straks melde tilbage, hvis der skal ske ændringer. Ellers iværksættes udbetalinger på fredag.

De dommere, hvor dommerklubben har tilgodehavende fra enten privat indefodbold, eller fra DBU-Jylland indefodbold, vil opkrævningen først ske til sommer, samtidig med opkrævning fra (en forhåbentlig) forårssæson.

Har du spørgsmål, så kontakt kassereren

Nye breddeudviklere

Flemming Schou Nielsen, Martin Sønder og Helge Søndergaard Weinrich har i weekenden gennemført den teoretiske del af breddeudviklerkursus. Også Michael Eriksson fra VFK deltog på kursus. De skal alle nu igennem tre ”føl kampe”, inden de endeligt kan kalde sig breddeudviklere. I kan således opleve, at de vil følge andre af vores udviklere til udvalgte kampe.

Tillykke til jer alle med velgennemført uddannelse.

Status – dommertøj fra Diadora

Som annonceret på Generalforsamlingen og i vores nyhedsbrev, har vi planlagt på et tilbud på ny lyseblå dommertrøje inkl. strømper.

Diadora er dog – ligesom resten af verdenen – også ramt af den unormale situation. Tøjet bliver produceret i Kina, og produktion og leverancer er forsinket i øjeblikket. Det gælder i øvrigt også andre af Diadoras produkter, hvorfor I kan opleve begrænset udvalg i øjeblikket.

Vi har selvfølgelig fuld forståelse for den situation, som vi alle er i – og håber at I også har det. Vi vil selvfølgelig arbejde videre med tilbuddet, når Diadora får tøjet leveret, og finde en model for bestilling og afhentning/levering.

Yderligere information tilgår, når vi ved mere.

Medlemsmøde udsættes

Som situationen er i øjeblikket, kan vi desværre ikke tillade os at samle så mange dommere til medlemsmøde.

Vi har derfor valgt at udsætte medlemsmødet indtil videre.

Når vi får overblik over situationen omkring udviklingen og anbefalinger vedr. COVID-19, vil vi afklare, om vi kan gennemføre mødet på senere tidspunkt.

Alle dommeraktiviteter aflyses de kommende 14 dage

Kære dommerkollega

DBU-Jylland og DBU har meddelt, at alle dommeraktiviteter og kampe aflyses i de kommende 14 dage – dvs. til og med søndag d. 29. marts. Det gælder nu kampe på alle niveauer, planlagte kurser, seminarer m.m.

Også fysisk test, der var planlagt på lørdag d. 14. marts er aflyst.

Der vil – forventeligt i løbet af dagen – blive udsendt kort dommernyt fra DBU-Jylland om situationen.

Det er endnu for tidligt at afklare hvad der sker efter d. 29. marts, hvordan fysisk test vil blive gennemført o.l., så undlad “unødvendige” spørgsmål – der vil tilgå information løbende i perioden.

Ellers kan I læse mere og holde jer informeret om situationen på DBU og DBU-Jyllands hjemmesider:

https://www.dbu.dk/

https://dbujylland.dk/

Vintertræning aflyst på lørdag

Vi har valgt at aflyse vintertræningen på lørdag d. 7. marts. Vi har de seneste uger oplevet meget begrænset deltagelse – nok fordi mange træningskampe allerede er i gang.

Det var samtidig sæsonens sidste vintertræning, så tak til jer der har deltaget. Vi forsøger at planlægge aftentræning igen i næste sæson.

Nye vejledere 23/2 – tilføjelse

Nye dommervejledere

Aalborg Fodbolddommerklub har fået uddannet fire nye dommervejledere. Adis Ahnetagic, Alen Fific, Simon Werner og Max Kristensen har således alle gennemført DBU uddannelse til vejleder, og I vil allerede nu kunne møde dem på banerne. Udover de tre deltog også Julie Hansen fra VFK på kursus og indgår i det nordjyske korps af vejledere.
Stort tillykke til jer alle med velgennemført uddannelse.

Forårets kurser i den strukturerede dommeruddannelse

DBU Jylland har nu opslået forårets kurser i den strukturerede dommeruddannelse. Der er oprettet kurser indenfor alle kategorierne – dommer i praksis, dommeren som leder 1, dommeren som leder 2, linjedommer 1 og linjedommer 2.

Husk at tilmelde dig, og i øvrigt følge uddannelsesrækken. Se indsat dias. Du kan finde DBU-Jyllands kursusoversigt her:

https://dbujylland.dk/uddannelse/find-dit-kursus/?mode=searchresult&Name=&AreaId=3&TypeId=4&DateFrom=&DateTo=&ZipFrom=&ZipTo=&=#cResult

Dommer i praksis
Aalborg:            26. april
Tilst:                  19. april
Kolding:            3. maj

Dommeren som leder 1
Aalborg:            10. maj
Tilst:                  17. maj
Kolding:            24. maj

Dommeren som leder 2
Tilst:                   7. juni

Linjedommer 1
Aalborg:            15. marts (en række dommere er forhåndsbooket)
Tilst:                  7. marts
Kolding:            21. marts
Silkeborg:         22. marts

Linjedommer 2
Tilst:                   17. maj

Würtz og Risgaard giver indlæg på medlemsmødet

På medlemsmødet d. 24. marts får vi besøg af Rasmus Würtz og Kasper Risgaard, der begge netop har afsluttet deres karriere som professionelle fodboldspillere, og begge har spillet en stor del af karrieren i AaB.

Rasmus og Kasper vil fortælle om deres oplevelser som spillere – og også om deres oplevelser med dommerne. Vi er sikker på, at der venter os et spændende indlæg fra de to.

Derudover byder mødet på informationer forud for sæsonen, nyt om dommerklubbens tilbud om dommertøj og andet relevant nyt fra dommerverdenen.

Mødet holdes på Frejlev Skole fra kl. 1900, og vi håber som altid på stort fremmøde.