Husk tilmelding til spisning ved generalforsamlingen

Kære
dommerkollega

Husk at
tilmelding til spisning i f.m. Generalforsamlingen skal foretages senest d.
12. januar
ved mail til Simon le Fevre (slf01simonlefevre@gmail.com),
tlf. 25104134 eller til kassereren (kasserer@aalborgfdk.dk)

Besked om generalforsamlingen: Hermed indkaldelse til Generalforsamling 2019 i Aalborg Fodbolddommerklub:

 • Tirsdag
  d. 22. januar 2018 kl. 19.00
 • Frejlev
  Skole, Frejlev Skolevej 7, Frejlev, 9200 Aalborg SV
 • Vi
  starter med spisning kl. 18.00. Spisningen er GRATIS. Tilmelding
  til spisningen skal ske til Simon le Fevre senest d. 12. januar 2018

Dagsorden findes via hjemmesiden på dette LINK

Teori vinteren 2019

Kære kolleger, så er
vinterens teorikurser programsat, og du skal atter have opfrisket din viden om
fodboldloven.

Alle teorikurser afholdes på Aalborg
Sportshøjskole, Annebergvej 55, 9000 Aalborg
. Kurserne starter kl. 18.30,
og forventes afsluttet ca. kl. 20.30.

Aalborg Fodbolddommerklub er
vært ved en sodavand ved kursets start, samt en kop kaffe i pausen, som holdes
midtvejs.

Som udgangspunkt skal du
tilmelde dig det hold, som matcher din indplacering. Er dette ikke muligt, er
der naturligvis mulighed for at tilmelde dig et andet hold.

Max antal deltagere pr. hold
på 40 personer.

Tilmelding sker via
NemTilmeld, hvor du skal oplyse dommernummer, navn, email og telefonnummer

Link til tilmelding: https://aafdk.nemtilmeld.dk/

Hold Dato Tilmeldingsfrist
DBU-DS-JS-S1 28-01-2019 23-01-2019
S2-S3 04-02-2019 30-01-2019
S2-S3 04-02-2019 30-01-2019
S4-S5-S6 11-02-2019 06-02-2019
S4-S5-S6 11-02-2019 06-02-2019
S4-S5-S6-ungdomsdommere 18-02-2019 13-02-2019
Nye/ungdomsdommere 25-02-2019 20-02-2019
Ungdomsdommere, udviklere
og øvrige
04-03-2019 27-02-2019

HUSK: Teori kurset er
obligatorisk, for at kunne virke som fodbolddommer i 2019.

Oversigt over test aftener

I år afholdes der både fysisk test, samt teoritest.
Herunder følger en oversigt over de forskellige muligheder for test. Nærmere info tilgår senere.

Teoritest AAFDK – DBU Jylland´s
regionskontor, Hornevej 2 9220 Aalborg Ø

Onsdag d.27.02..2019

Tirsdag d. 05.03.2019

Onsdag d. 06.03.2019

Forventelig fra
kl. 17.00

Fysisk test AAFDK

Lørdag d. 02.03.2019 kl. 11.00 bip-test – AaB hallen, Hornevej 2 9220 Aalborg Ø.

Lørdag d. 09.03.2019 kl. 11.00 bip-test – AaB hallen, Hornevej 2 9220 Aalborg Ø.

Lørdag d. 02.03.2019 kl. 12.30 coopertest (løbebane ved Tornhøjhallen)

Lørdag d. 09.03.2019 kl. 12.30 coopertest (løbebane ved Tornhøjhallen)

Teoritest VFK – Idrætscenter Vendsyssel,
Vraa

Onsdag d. 06.02.2019

Tirsdag d.
26.02.2019

Forventelig fra
kl. 18.30

Fysisk test VFK – Fiberhallen Hjørring

Lørdag d.
16.02.2019 kl. 09.30

Søndag d.
03.03.2019 kl. 09.00

Gælder såvel
bip-test som Coopertest

Oprykninger i talentregi

I den Centrale Talentdommergruppe (CTG) er der sket følgende ændringer

Morten Bach Jepsen – rykker op i 2. division

Jacob Kobberrød – rykker op i DS

Troels Christensen – rykker op i DS

Andreas Øris Christensen – rykker op i Serie 1

Morten Helweg Andersen – ny i RTG – indplaceres i Serie 1

I den Lokale Talentdommergruppe er der sket følgende ændringer

Andreas Gravers Klitgaard – rykker op i Serie 1

Mikkel Gantzel – rykker op i Serie 1

Philip Hovgaard Lassen – rykker op i Serie 2

Janus Haslund Løgtved – rykker op i Serie 3

Abdikafi Hassan – ny i LTG – rykker op i Serie 3

Mathias Kirch – ny i LTG – rykker op i Serie 4

Et stort tillykke til alle talenterne, der nu kan holde en velfortjent juleferie, inden sæsonen på ny går i gang.

Generalforsamling

Kære Dommerkollega

Hermed indkaldelse til Generalforsamling 2019 i Aalborg Fodbolddommerklub:

 • Tirsdag d. 22. januar 2018 kl. 19.00
 • Frejlev Skole, Frejlev Skolevej 7, Frejlev, 9200 Aalborg SV
 • Vi starter med spisning kl. 18.00. Spisningen er GRATIS. Tilmelding til spisningen skal ske til Simon le Fevre senest d. 12. januar 2018 (send retursvar på mail: slf01simonlefevre@gmail.com eller på tlf.: 25104134).

Dagsorden findes via hjemmesiden på dette LINK

Formandens beretning vil blive slået op på hjemmesiden ca. 8 dage forud for Generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstiller til valg af følgende:

Pkt. 5. Valg af kasserer

 • Bestyrelsen anbefaler Lars Rix

Pkt. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

 • Bestyrelsen anbefaler Lars Ø. Poulsen og Jann B. Nielsen

Pkt. 7. Valg af 1. suppleant

 • Bestyrelsen anbefaler Torben Jensen

Pkt. 8. Valg af 2. suppleant

 • Bestyrelsen anbefaler Kenny Jensen

Pkt. 9. Valg af revisor

 • Bestyrelsen anbefaler Michael V. Jensen

Pkt. 10. Valg af revisorsuppleant

 • Bestyrelsen anbefaler Ole Bach Hansen

RIGTIG GLÆDELIG JUL til dig og din familie !!!

På vegne af Bestyrelsen

Simon le Fevre

Juleafslutning for vintertræning

Onsdag aften var der, traditionen tro, afslutning for de trofaste deltagere til Aalborg Fodbolddommerklubs vintertræning. Aftenen startede kl.17.30 med stegt flæsk ad libitum på Biersted kro. Det lykkedes næsten at tørlægge kroen for gris efter en hyggelig middag, men flyvestationens hal og en drabelig hockeyduel ventede. Her trak Philip Lassen, Nicklas Lassen, Mikkel Redder, Mikkel Ganzel og Christian Rüdinger forventeligt sig ud med en let sejr efter flot holdspil. Kampen var bedst af tre og vinderholdet efterlod ingen chancer til et dårligt modstanderhold.De gamle hoveder turde desværre ikke (efter flere års nederlag) stille op. Måske gør de comeback næste år?Herefter var der tid til lidt hygge og en snak inden julen står for døren!

Generalforsamling afholdt i Seniorklubben

Seniorklubben Under Aalborg Fodbolddommerklub afholdt tirsdag den 30. oktober den årlige ordinære generalforsamling på Skydepavillonen i Aalborg.

Efter valg af Bruno Nielsen til dirigent blev ordet overgivet til klubbens formand Knud Peer Andersen for aflæggelse af beretning.

Formanden indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes vores medlem gennem mange år, Kay Sloth, der for kort tid siden afgik ved døden efter lang tids sygdom. Æret være Kay Sloths Minde.

Knud Peer udtrykte stor tilfredshed og glæde over at 43 ud af klubbens 54 medlemmer havde valgte at bruge et par timer på hyggeligt samvær med dommerkollegaer gennem en lang årrække.

Formanden omtalte årets afholdte arrangementer, som var forløbet særdeles tilfredsstillende. Han redegjorde desuden for beslutningen om flytning af årets generalforsamling fra Skalborg Kro til Skydepavillonen.

Han takkede ligeledes Moderklubben for sædvanligt godt samarbejde samt økonomisk støtte, en støtte som er betingelsen for, at vi fortsat kan afholde div. arrangementer for klubbens medlemmer med ledsagere.

Carl-Johan omtalte den gode afgørelse om fritagelse for modregning af dommergodtgørelsen i lediges dagpenge. Ligeledes en orientering om hjælp og støtte i forsikringsspørgsmål ved uheld under udøvelsen af vores hobby. Han opfordrede desuden til, at vi genoptog vores sædvanlige mangeårige samarbejde med Skalborg Kro. Dommerklubbens formand udtrykte tilfredshed med samarbejdet med Seniorklubben og lovede fortsat støtte fra Moderklubben. Han gav ligeledes tilsagn om en bedre “oprydning” på Dommerklubbens hjemmeside.

Ib opfordrede medlemmerne til at prøve at skaffe sponsorgaver til vores Amerikansk Lotteri på Julemødet.

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Kasserer Per Toftegaard aflagde regnskabet, der var revideret uden bemærkninger.

Regnskabet blev ligeledes enstemmigt vedtaget.

Alle valg var genvalg. Det vil sige Knud Peer som formand, Kurt Brødsgaard som bestyrelsessuppleant, Bruno som revisor sam Knud Erik Bager som revisorsuppleant.

Under eventuelt kunne Knud Peer oplyse om et kommende arrangement tirsdag den 5. marts 2019. Jørgen Scheving underholder med en fornøjelig beretning om Aalborgs værtshuse og restauranter i fortid og nutid. Nærmere om stedet vil fremkomme senere.

Flere andre ting blev bragt i forslag. Besøg på Nordjyske Stiftstidende, Aalborg Politigaard og en tur en søndag sidst i august til Læsøs seværdigheder.

Herefter kunne Bruno afslutte generalforsamlingens officielle del med tak for god ro og orden.

Og så blev der ellers gjort klar til Skydepavillonens Stegt Flæsk med Persillesovs og en enkelt pilsner. Til slut blev der serveret dessert i form af æblekage som vor mor laver/lavede den.

Ib, sekretær.

Vintertræning

Så er vi klar til en ny sæson med vintertræning for alle klubbens medlemmer. Her kan du holde din form ved lige og deltage i Bip-test samt spille indendørs fodbold. Det sociale er i højsædet og alle er meget velkomne uanset deres niveau.

Træningen starter onsdag den 7. nov. 2018 kl. 19.00  – 21.00.

Træningen foregår som sædvanlig på Flyvestation Aalborg, med indkørsel lige over for Vadum, hvor du blot melder dig i hovedvagten inden du kører ind.

Der trænes på følgende datoer:

November: 7. – 14. – 21. – 28.

December: 5. – 12. – 19.

Januar: 9. – 16. – 23. – 30.

Februar: 6. – 13. – 20. – 27.

Marts: 6.

 

Vi ses på flyvestationen!

Aalborg Fodbolddommerklub

Ændret spilletid for U17 Ligaen og U17 Divisionen

Kære dommerkollega

DBU har ændret i spilletiden for hhv. U17 Ligaen og U17 Divisionen – dvs. de U17 rækker, der administreres centralt fra DBU. Det betyder, at der i disse to rækker spilles 2 x 45 min. (i stedet for 2 x 40).

For øvrige U17 rækker er der ingen ændringer – det gælder kun de to øverste rækker!

Skulle du være i tvivl, så kontroller din DBU app inden kampen.

 

Der er foretaget ændringer i disse propositioner for ungdomsrækkerne – nederst er beskrevet de tre ændringer, der har betydning for jeres kampafvikling.

Propositionerne for Ungdoms DM:

 • 7.1         Tilbagerulning af op- og nedrykningsreglen
 • 11.1       Ekstraordinær udtræden af Ungdoms-DM
 • 13.2       Regel om to markspillere og en målmand over 18 år i U19 gøres permanent
 • 17.2       Spilleberettigelse på U19 gælder alle der opfylder reglerne i § 13.2
 • 17.5       Karantæne afsoning for U19
 • 22.3       Ekstra reservemålmand på bænken
 • 23.1       Sproglig rettelse
 • 23.2       Dommerhonorar ændring i U17 rækkerne
 • 27.1       Spilletid i U17 ændres til 2×45 minutter
 • 33.2       Mulighed for tabt arbejdsfortjeneste til dommerne

 

Uddybning af § 22.3

Klubberne har mulighed for at have en reservemålmand på bænken, uden at det optager en af de tre udskiftningspladser.

 

Uddybning af § 27.1

UEFA har vedtaget at landskampe for U17 landshold fra den kommende sæson 2018/2019 skal vare 2×45 minutter. For at de danske spillere skal være konkurrencedygtige internationalt indføres dette i U17 rækkerne.
Dommerafregningen tilpasses automatisk.

 

Uddybning af § 33.2

Flere klubber ønsker at afvikle kampe tidligere end kl. 17.00 på hverdage. Dette gør det vanskeligt at påsætte en dommertrio. Ved indførelse af tabt arbejdsfortjeneste vil det være nemmere at skaffe dommertrioer og dermed imødekomme klubbernes ønske om at spille på de ønskede tidspunkter. Det er de to involverede klubber, der betaler dette.