Generalforsamling afholdt i Seniorklubben

Seniorklubben Under Aalborg Fodbolddommerklub afholdt tirsdag den 30. oktober den årlige ordinære generalforsamling på Skydepavillonen i Aalborg.

Efter valg af Bruno Nielsen til dirigent blev ordet overgivet til klubbens formand Knud Peer Andersen for aflæggelse af beretning.

Formanden indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes vores medlem gennem mange år, Kay Sloth, der for kort tid siden afgik ved døden efter lang tids sygdom. Æret være Kay Sloths Minde.

Knud Peer udtrykte stor tilfredshed og glæde over at 43 ud af klubbens 54 medlemmer havde valgte at bruge et par timer på hyggeligt samvær med dommerkollegaer gennem en lang årrække.

Formanden omtalte årets afholdte arrangementer, som var forløbet særdeles tilfredsstillende. Han redegjorde desuden for beslutningen om flytning af årets generalforsamling fra Skalborg Kro til Skydepavillonen.

Han takkede ligeledes Moderklubben for sædvanligt godt samarbejde samt økonomisk støtte, en støtte som er betingelsen for, at vi fortsat kan afholde div. arrangementer for klubbens medlemmer med ledsagere.

Carl-Johan omtalte den gode afgørelse om fritagelse for modregning af dommergodtgørelsen i lediges dagpenge. Ligeledes en orientering om hjælp og støtte i forsikringsspørgsmål ved uheld under udøvelsen af vores hobby. Han opfordrede desuden til, at vi genoptog vores sædvanlige mangeårige samarbejde med Skalborg Kro. Dommerklubbens formand udtrykte tilfredshed med samarbejdet med Seniorklubben og lovede fortsat støtte fra Moderklubben. Han gav ligeledes tilsagn om en bedre “oprydning” på Dommerklubbens hjemmeside.

Ib opfordrede medlemmerne til at prøve at skaffe sponsorgaver til vores Amerikansk Lotteri på Julemødet.

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Kasserer Per Toftegaard aflagde regnskabet, der var revideret uden bemærkninger.

Regnskabet blev ligeledes enstemmigt vedtaget.

Alle valg var genvalg. Det vil sige Knud Peer som formand, Kurt Brødsgaard som bestyrelsessuppleant, Bruno som revisor sam Knud Erik Bager som revisorsuppleant.

Under eventuelt kunne Knud Peer oplyse om et kommende arrangement tirsdag den 5. marts 2019. Jørgen Scheving underholder med en fornøjelig beretning om Aalborgs værtshuse og restauranter i fortid og nutid. Nærmere om stedet vil fremkomme senere.

Flere andre ting blev bragt i forslag. Besøg på Nordjyske Stiftstidende, Aalborg Politigaard og en tur en søndag sidst i august til Læsøs seværdigheder.

Herefter kunne Bruno afslutte generalforsamlingens officielle del med tak for god ro og orden.

Og så blev der ellers gjort klar til Skydepavillonens Stegt Flæsk med Persillesovs og en enkelt pilsner. Til slut blev der serveret dessert i form af æblekage som vor mor laver/lavede den.

Ib, sekretær.

Invitation til julemøde

Så er det endelig blevet den tid på året igen!

Aalborg Fodbolddommerklub afholder det årlige julemøde, og i år foregår det Fredag den 16. november. Det er selvfølgelig stadig i NUBI’s klubhus i Nørre Uttrup.

Fra kl. 17 vil der være mulighed for at deltage i den yderst ærefulde five-a-side turnering, eller en god løbetur (6-8 km) rundt i området med lokal guide.

Fra kl. 18:30 møder resten, og kl. 19 begynder spisningen, som i år består af buffet. Aalborg Fodbolddommerklub er desuden vært ved den første øl eller sodavand.

Seniorklubben vil igen i år være værter for et amerikansk lotteri, med mange fine præmier.

Og det bedste af det hele… Arrangementet er fuldstændig gratis!

Tilmelding er dog nødvendig. Den foregår til Lars Ø. på mail larspoul@gmail.com. Husk at angive dommernr. og navn ved tilmelding, og om du deltager i five-a-side, løbetur, eller først kommer til spisning.

Læs mere i den vedhæftede tilmelding: Invitation til julemøde 16-11-2018

Seniorklubben

Seniorklubben under Aalborg Fodbolddommerklub vil gerne have ALLE vores “gamle/ældre” kollegaer med i klubben.

Vi afholder hyggelige sociale arrangementer og inviterer altid medlemmernes koner, kærester eller ledsagere med.

Du kan blive medlem, når du fylder 50 år og prisen er 200 kr. årligt.

Du kan tilmelde dig hos klubbens bestyrelse, som pt. består af Knud Peer Andersen, Per Toftegaard og Ib Alstrup.

Seniorklubben afholder desuden generalforsamling den 30. oktober, som man stadig kan nå at tilmelde sig til, hvis man melder sig ind.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vintertræning

Så er vi klar til en ny sæson med vintertræning for alle klubbens medlemmer. Her kan du holde din form ved lige og deltage i Bip-test samt spille indendørs fodbold. Det sociale er i højsædet og alle er meget velkomne uanset deres niveau.

Træningen starter onsdag den 7. nov. 2018 kl. 19.00  – 21.00.

Træningen foregår som sædvanlig på Flyvestation Aalborg, med indkørsel lige over for Vadum, hvor du blot melder dig i hovedvagten inden du kører ind.

Der trænes på følgende datoer:

November: 7. – 14. – 21. – 28.

December: 5. – 12. – 19.

Januar: 9. – 16. – 23. – 30.

Februar: 6. – 13. – 20. – 27.

Marts: 6.

 

Vi ses på flyvestationen!

Aalborg Fodbolddommerklub

Sponsorgaver!

Seniorklubben vil gerne gentage succes’en fra Dommerklubbens Julemøde sidste år. Der er skabt tradition for at afholde “Amerikansk Lotteri”. Det plejer at være et særdeles festligt og underholdende indslag. Overskuddet er et fint tilskud til Seniorklubbens økonomi – og dermed mulighed for at lave endnu flere og bedre arrangementer for de “ældre” dommerkollegaer og deres bedre halvdele. 

Sidste år var vi så heldige at modtage mange fine sponsorgaver fra forskellige venlige donorer.

Så hvis nogle af Dommerklubbens medlemmer har mulighed for eller kendskab til nogle glade givere vil Lotteriet bare blive endnu mere festligt. Alle gaver modtages – store som små.

Kontakt gerne Ib Alstrup, telefon 29 86 24 94, E-mail helleib@stofanet.dk.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen,

Seniorklubben.

Bestilling af dommereffekter til udlevering på medlemsmødet

Har du brug for at købe dommereffekter på medlemsmødet 23. oktober?

I så fald skal du bestille på forhånd. Der vil således ikke blive medbragt dommereffekter ud over det, som du evt. har bestilt i forvejen.

Bestilling foregår således:

  • Se dommereffekter og priser på hjemmesiden (link: http://www.aalborgfdk.dk/toj-tilbehor/dommereffekter/)
  • Send mail til kassereren (kasserer@aalborgfdk.dk) med liste over din bestilling
  • Betal beløbet til dommerklubbens MobilePay (80019) eller bankkonto (9245-1965734984 (Spar Nord))
  • Alternativt kan der betales kontant på selve medlemsmødet (bedes anført i mail)
  • Kassereren medbringer dommereffekter til mødet
  • NB: Bestil ikke via hjemmesiden, hvis du har mulighed for at få udleveret på mødet – herved sparer du administrationsgebyr

/Kassereren

Dødsfald

Dommerklubben har desværre modtaget besked om, at vores mangeårige medlem Kay Sloth er gået bort.

 

Kay var et trofast og loyalt medlem, som altid mødte op til dommerklubbens arrangementer.

Han var i en årrække ansat som hjælpekampfordeler, med ansvar for private og firmasportskampe. Han var som kampfordeler afholdt, og mange medlemmer skulle lige en tur forbi Kay på vores kontor på Annebergvej, hvor han altid havde tid til en snak om dommerverdenen.

Kay opnåede selv at blive indrangeret i serie 2 og når han tog rundt til de nordjyske klubber for at dømme kampene foregik det i en årrække på motorcykel, hvilket dengang var et særsyn.

Kay tog dommereksamen 5. marts 1971 og han meldte sig straks ind i dommerklubben.

Han dømte rigtig mange kampe for dommerklubben, og først i de sidste par år valgte Kay at være passivt medlem af dommerklubben.

Han har modtaget 10 – 15 – 25 – 30 og 40 års nåle for sit trofaste medlemskab og han modtog JFU’s 25 års nål i 1995.

Kay var altid god for en sjov historie, og havde altid en frisk bemærkning til alle sine dommerkollegaer.

Født: 14. 11. 1943

Død: 07. 10. 2018

 

Ære være hans minde.

Medlemsmøde og bowling

Tirsdag den 23. oktober kl. 18:45 er der medlemsmøde og arrangement med bowling på Aalborg Seaport Bowlingcenter.

For kun 50 kr. er der en times bowling, efterfølgende buffet, og en øl/vand.

Tilmelding er senest torsdag den 18. oktober, til Lars Ø. på mail: larspoul67@gmail.com eller telefon: 24 86 35 52.
Husk samtidig indbetaling af 50 kr. på konto 9245-1965734984 eller MOBILPAY nr. 80019 med dommernr. og navn i beskedfeltet

Seniorklubbens generalforsamling

Så er det ved at være tid til seniorklubbens årlige generalforsamling.

Arrangementet foregår tirsdag den 30. oktober kl. 18.00 på Skydepavillionen, Søndre Skovvej 30 i Aalborg.

Til arrangementet vil der blive serveret hovedret og dessert, og derfor er det nødvendigt med tilmelding senest den 22. oktober.
Tilmeldingen kan foregå til Per Toftegaard på tlf. 40 56 78 68 eller mail knudpeer@city.dk

Derudover skal der indbetales kontingent senest den 22. oktober.
Se mere i følgende tilmelding: Seniorklubben_generalforsamling_2018