Lovbøger klar til udlevering

Vi har nu modtaget lovbøgerne, og de er klar til udlevering. Hvis du har brug for en lovbog, så kontakt enten Carl-Johan, Lars Rix eller Torben Nielsen (kamppåsætter) for afhentning – vi har hver især et antal liggende.

Fodboldspiller roser dommer Axel Monrad

Det er ikke ofte, at en dommer synligt roses for sin indsats, og det hører vel til sjældenhederne, at det sker skriftligt overfor DBU-Jylland. Men forleden har den 18-årig fodboldspiller fra Østersundby B32, Christian Stokkendal Pedersen, i et brev til DBU-Jylland vist stor anerkendelse af dommer Axel Monrad.

Du kan læse hele opslaget på DBU-Jyllands hjemmeside: https://www.dbujylland.dk/nyheder/2019/august/18-aarig-spiller-sender-stor-ros-til-77-aarig-fodbolddommer/

Og samtidig skal der ytres stor respekt for Christians måde at anerkende dommeren på – en god dialog kan kun skabe en bedre sport for os all.

Aalborg Fodbolddommerklubs strategi

På medlemsmødet i marts informerede vi om arbejdet med en strategi
for Aalborg Fodbolddommerklub. Bestyrelsen har i løbet af efteråret arbejdet på
at udvikle en strategi, som skaber grundlag for dommerklubbens fremtidige virke,
og beskriver de områder som vi vil have fokus på i bestyrelsen og i
dommerklubben. En sådan strategi er selvfølgelig ikke statisk, men vil være
vores rettesnor for de kommende års arbejde.

Strategien beskriver en række overordnede målsætninger og
indsatser. Den er således ikke udtømmende og der vil fortsat være et stort
arbejde med at nå disse målsætninger. Ud
fra denne kan vi i bestyrelsen prioritere vores indsats, og I ved som dommere
og kolleger hvad vi vil arbejde for.

Det er væsentligt for os, at vi i dommerklubbens medlemmer har en
stor ressource, som vi håber at kunne gøre bedre anvendelse af. Det kan være
hjælp til planlægning af arrangementer, eller f.eks. at give en hånd med i
forbindelse med workshops med udvikling af diverse produkter. Når vi sætter
sådanne opgaver i gang, vil vi derfor fremover overveje at indbyde et antal
medlemmer som deltagere i arbejdsgrupper.

Det er også væsentligt for os, at dommerklubben skal være et
positivt tilvalg for en dommer. Dommerklubben skal således tilbyde en række
basisydelser og hjælp til dommeren, og derudover en række møder og aktiviteter
med såvel fagligt som socialt indhold. Endelig vil vi gerne bidrage yderligere
til udvikling af vores dommere, idet disse indsatser selvfølgelig skal
tilpasses øvrige tilbud via DBU/DBU-Jylland.

I vedhæftede strategidokument kan I hvad vi har fastlagt i bestyrelsen.
Indsatserne er søgt beskrevet indenfor en række områder/overskrifter –
Dommerens naturlige base – Dommerens naturlige samlingspunkt – Dommerens
personlige og faglige udvikling – samt en synlig
klub.     

Vi vender tilbage senere med yderligere information om de første tiltag.

http://www.aalborgfdk.dk/wp-content/uploads/2019/07/AAFDK-strategi-1.pptx

Indslag om Christiane Magnussen på DBU-Jyllands hjemmeside

En af vores nyere medlemmer, Christiane Magnussen, har netop rundet 50 kampe. Dette på trods af, at hun endnu kun er 15 år og kun har været dommer siden sidste sommer.

Det er ikke gået ubemærket hen, og på DBU-Jyllands hjemmeside kan du se et indslag om Christiane. LINK

En utrolig flot indsats fra Christianes side, som vi i dommerklubben anerkender og værdsætter.

Samarbejde med Aarhus Fodbolddommerklub

Aalborg og Aarhus Fodbolddommerklub
indgår samarbejde om i fællesskab at skabe bedre, bredere og kompetente tilbud
til klubbernes medlemmer.

På et fælles møde i Aalborg har to af de største dommerklubber i Danmark aftalt et samarbejde med fokus på bla. pre-talent, breddedommere og frivillige ledere. Hensigten er at ensrette aktiviteter, skabe fælles aktiviteter, sikre vidensdeling og ensartethed, samt en lang række andre tiltag for at styrke arbejdet i de to dommerklubber.

Det er ambitionen at samarbejde på
flere niveauer. Bl.a. at skabe mere ensartethed på pre-talent siden, hvor begge
dommerklubber vil arbejde med samme model, samt en ambition med flere fælles
samlinger i løbet af året.

På breddedommersiden vil samarbejdet
bla. udmøntes i en tættere dialog om at kunne tilbyde de rigtige tilbud til
breddedommere, samt om muligt at skabe fælles aktiviteter.

I forhold til frivillige ledere vil
der ligeledes være en tættere dialog, og om muligt samlinger, der skal være med
til at inspirere, udvikle ideer og motivere til at gøre arbejdet som frivillig
leder sjovere og mere motiverende.

Samarbejdet sikrer en fast dialog,
hvor vi to gange årligt mødes på bestyrelsesniveau for at evaluere og videre
udvikle vores samarbejde. Samarbejdet er kun sat i værk, fordi vi tror på, at
et tættere samarbejde vil være til gavn for vores medlemmer og frivillige
ledere.

På vegne af begge bestyrelser

Carl Johan Christensen

Morten Rask Thomsen