Information fra kamppåsætter

Kære dommerkollega

Hermed information fra vores nordjyske kamppåsætter Torben Nielsen, der fortsat er hjemsendt.

For dommerpåsætningen betyder dette, at 

* jeg som lokal dommerpåsætter er hjemsendt / skal afholde ferie, til og med uge 31 – altså hele juli måned, og jeg kan ikke besvare mails eller telefon

* der er lavet aftale med Jakob Bille, om nødberedskab i juli måned, hvilket DBU Jyllands klubber også er orienteret om.

* min dommerpåsættter kollega Svend Aage Hansen fra dommerområdet “sydøstjysk”, behandler relevante mails om dommerpåsætninger – for region 1, i hele juli måned

* Svend Aage kan IKKE træffes per telefon

* mails der vedrører påsætninger for dommerområderne Vendsyssel og Aalborg, SKAL FREMSENDES TIL Svend Aages mail, som er: sydoestjyskdommer@dbujylland.dk

Dette til orientering, og herefter ønskes I en rigtig god sommer.

Lovændringerne fra kommende sæson

Da det ikke er muligt at mødes fysisk i disse corona tider, vil der i stedet være et webinar, hvor Poul Johan Christensen afdækker de nye lovændringer for den kommende sæson. Det er dommerklubbens klare anbefaling, at man gennemser webinaret, således man er klar til den nye sæson.

Det er muligt at se webinaret i det nedenstående link.
Har man spørgsmål eller problemer med at se videoen – så skriv til:
webmaster@aalborgfdk.dk

Du kan finde webinaret her, hvor Dommerdiplom-instruktør, Poul Johan Christensen,
fortæller om ændringer på en letforståelig måde. Det tager 36 minutter at se webinaret

Opkrævning af gebyrer fra indefodbold – gebyrer fra udendørssæsonen opkræves sidst på året

Kære dommerkollega

Forårssæsonen har bestemt ikke været som normal. Det betyder også, at det er et begrænset antal kampe, der er gennemført i opstarten samt i juni måned. Samtidig er DBU-J regionskontor fortsat nedlukket, så vi har ikke samme mulighed for at trække informationer om kampantal.

Vi har derfor besluttet, at opkrævning for udendørssæsonen sker samlet til efteråret.

Modsat vil vi dog gerne afslutte afregningen fra indefodbold sæsonen, der normalt sker ved opkrævningen efter 1. halvår. Derfor opkræves disse gebyrer særskilt – opkrævning udsendes i løbet af ugen.

Det betyder altså, at du i denne omgang kun vil modtage en opkrævning, såfremt du har dømt indefodbold i vinter. De der skulle have udbetalt penge fra privat indefodbold har allerede fået disse tilsendt.

Evt. spørgsmål kan rettes til kassereren

Status på tilbud på dommertrøje

Som meddelt på generalforsamlingen og i nyhedsbrev, har det været vores plan at lave et tilbud på den nye lyseblå dommertrøje. Det er fortsat vores plan, og vi drøfter i øjeblikket det praktiske med Diadora.

I har formentlig alle her til aften fået mail fra Diadora, der annoncerer at de nye farver er kommet på lager. Vi anbefaler derfor, at I lige “holder igen” mht. at bestille en lyseblå, idet vi som nævnt forventer at have et tilbud klar om kort tid.

DFU har jo skabt lidt uro om tøjsituationen. Derfor havde vi indledningsvist valgt at afvente lidt, men har altså nu genoptaget dialogen med Diadora. ALTSÅ – vent lidt mht. den lyseblå.

I hører snart fra os. Bestyrelsen

Klar til breddefodbold

Kære dommerkollega.

Myndighederne har nu givet mulighed for at breddefodbolden igen kan komme i gang. Det betyder også, at DBU-Jyllands planlagte DBU-Pokal kampe samt 2020 Cup kommer i gang som planlagt.

DU SKAL sætte dig grundigt ind i Protokollen for fodbolddommere der dømmer under lokalunionerne. Disse er udsendt i tidligere nyhed fra dommerklubben og i dommernyt fra DBU-Jylland.DBU-Jylland har i dag slået to nyheder op på deres hjemmeside.

Den første “Kampbolden kan trille igen” indeholder generelle nyheder, men også fodboldens Corona-regler, der dækker klubbernes forholdsregler. Her kan du finde nyttig viden – men husk det er klubberne der har ansvaret for at de efterleves.

Den anden nyhed “Så er vi klar til juni-kampe” indeholder spørgsmål og svar om de forestående DBU-Pokal kampe og 2020 cup kampe. Det er vigtigt at du sætter dig ind i disse, og er opmærksom på hvilken af de to turneringer du skal dømme.

https://dbujylland.dk/nyheder/2020/juni/kampbolden-kan-trille-

igen/https://dbujylland.dk/nyheder/2020/juni/saa-er-vi-klar-til-juni-kampe/

Genopstart af breddefodbold ?

Kære dommerkollega

Som det fremgår af både DBU-Jyllands dommerinfo og dommerklubbens nyhedsopslag, er der forhåbning om at breddefodbolden kan komme i gang efter 8. juni. Det vil selvfølgelig være i begrænset omfang, og de ordinære turneringer er fortsat aflyst. Dog vil kampe i lokalunionens del af DBU-Pokalen blive gennemført, ligesom der er planlagt en særlig ” 2020 cup”, hvor hele 4.000 hold har tilmeldt sig.

NB: Al genopstart er selvfølgelig betinget af, at myndighederne åbner op for breddeidrætten, herunder justerer forsamlingsforbuddet og giver mulighed for interaktion mellem klubber.

DBU-Jyllands forberedelser og kamppåsætning

Forberedelserne er allerede i gang, og de første kampe er allerede planlagt d. 9. juni – altså dagen efter der forventes endelig afklaring på, om breddefodbolden overhovedet kommer i gang. Derfor er DBU-Jylland allerede i gang med påsætning til de første kampe – nogle af jer har måske allerede modtaget kamppåsætninger. Disse er selvfølgelig fortsat under forudsætning af mulighederne for genoptart.

DBU-Jylland vil fortsat have hjemsendt størstedelen af administrationen og kamppåsætterne – herunder også ”vores” kamppåsætter Torben Nielsen. Der vil kun blive indkaldt 2-3 kamppåsættere på tværs af DBU-Jylland til at varetage denne opgave. Det er en nødvendighed for DBU-Jylland for fortsat at kunne søge lønrefusion, og det er afgørende pga. betydelige mistede indtægter for DBU-Jylland i foråret. Det bakker vi selvfølgelig op om – men det medfører også et ansvar og en opgave for os som dommere (se nedenfor)

Herefter vil kamppåsætningen komme som normalt, men med kort varsel. F.eks. skal der i DBU-Pokalen trækkes lod og påsættes kampe efter hver runde indenfor ganske kort tid. Vær derfor opmærksom på mail, mit.dbu eller DBU app’en.

Der vil blive oprettet en dommervagt i begrænset omfang. F.eks. 3 timer lørdag formiddag. Der vil også være telefonnummer til kamppåsætter, der kan kontaktes i daglig arbejdstid ved akutte afbud. Nærmere tilgår herom.

Skal jeg dømme?

Det er helt dit eget ansvar at vurdere, om du er i stand til eller har lyst til at dømme. Der kan være familiemedlemmer i særlig risikogruppe, eller man kan selv være i en alder, hvor man har forhøjet risiko. Du vurderer selv, om du er klar til at påtage dig kampe – og indlægger blot afbud i mit.dbu, hvis du ikke føler dig klar. Der vil fra DBU-Jylland og dommerklubbens side være fuld accept af dette valg.

Hvis du er syg – uanset hvilke symptomer eller om du blot tror det er forkølelse – SKAL du melde afbud. Der må ikke tages nogen chancer i denne periode.

Forholdsregler for dig som dommer

  • Nærlæs protokollen, og sæt dig ind i alle forhold.
  • Bemærk at krav til mødetid forventes ændret. Ankomsttid til kampe justeres til hhv. 20 min. og 30 min. for triokampe, idet omklædning sker hjemmefra, og der måske ikke er adgang til faciliteter. I triokampe dog altid jf. dommerens instruktion – der kan være udvalgte kampe med udvikling, og der er fortsat enkelte egentlige turneringskampe under DBU regi.
  • Hold din afbudskalender opdateret. Det kan vi kun indskærpe fra dommerklubbens side. Kampe kommer med kort varsel, og afbud kan være svære at nå at reagere på. Opdater afbudskalender løbende.
  • Kontakt ikke kamppåsætter for at få ekstra kampe. De er få på arbejde på tværs af hele Jylland, og der bliver travlt for disse. Respekter deres arbejde, og tag de kampe, der kommer. Kontakt kun ved akutte afbud pga. sygdom. Som nævnt kommer der nyt om dommervagt senere.

Uafklarede forhold

  • Muligheden for at dømme afhænger som nævnt af myndighedernes beslutning. Hold jer opdateret de kommende dage, og kontrollere mit.dbu hhv. dbu app inden du skal have kamp.
  • Forholdsregler hvis der forsamler sig for mange omkring kampene. Ansvaret pålægges klubberne, men politiet giver jo bøder til alle forsamlede! Dette forhold afklares af DBU-Jylland, så der er en klar instruks.
  • Husk – vi er ikke ”Corona politi” og skal ikke blande os i at folk står for tæt, råber ad hinanden, rører hinanden osv. For os er det en fodboldkamp som alle andre med udgangspunkt i fodboldloven, og med de særlige forholdsregler om afstand og hygiejne, der er nævnt i protokollen.

Både DBU-Jylland, dommerklubberne, klubberne, spillere og dommere vil gøre alt for at få dette til at virke, så lad os alle bidrage på bedste og positiv vis til genopstart af vores elskede sport.

Spørgsmål må gerne stilles via facebook, så vil vi forsøge at svare så godt vi kan og så snart vi kan.

Nye Corona retningslinjer

Kære dommerkollega

Det er endnu usikkert, om breddefodbolden kommer i gang på denne side af sommerferien, men DBU-Jylland har gjort en række tiltag, så de kan iværksætte kampe med kort varsel. Der er allerede planlagt med en særlig 2020 Cup, hvor hold/klubber tilbydes 3 kampe, og også DBU-Pokalen (Sydbank Pokalen) er planlagt, så den kan iværksættes. Det kræver dog fortsat, at myndighederne justerer i forsamlingsforbuddet så op til 30 personer kan samles, samt at anbefalingen om interaktion mellem klubber bliver ophævet. Alt dette har vi nok først svar på tæt omkring d. 8. juni.

MEN – skal det lykkes, så kræver det også, at vi som dommere har forberedt os. Herunder, at vi bl.a. har opdateret afbudskalender, så DBU-Jylland kan iværksætte påsætning. Vi skal samtidig bede jer om at give dem ro til dette arbejde – det bliver formentlig ikke med fuld bemanding, så undlad at ringe til kamppåsætter med mindre det er yderst nødvendigt.

Sæt dig også ind i retningslinjerne for kampafvikling, så du er klar til at dømme. Og husk at du selv har et ansvar for at vurdere, om du er klar til at dømme. Herunder at melde fra, hvis du føler dig syg/dårlig.

Vi håber alle, at vi kan komme i gang, og beder jer alle bidrage på bedste vis.

Læs DBU’s retningslinjer via dette link:
https://info-dbujylland.dk/4001-1516V-0A5UO43462/cr.aspx

DFU har udsendt nyt nyhedsbrev

DFU har udsendt dette nyhedsbrev, der gælder for alle dommere under DFU. I nyhedsbrevet beskriver DFU status på situationen vedrørende dommertøj, ændring af kamppåsætning for en del af tidligere privatkampe samt oprettelse af ny pulje til at støtte udvalgte aktiviteter i dommerklubberne.

Aalborg Fodbolddommerklubs bestyrelse har enkelte kommentarer til emnerne – disse fremgår af det nyhedsbrev, der tilgår jer indenfor få dage.

I disse COVID-19 tider: Pas på jer selv og hinanden…,  men husk at det stadig er muligt at holde den fysiske form ved lige.

Udbetaling af honorarer fra indefodbold ved Finn G. Sørensen

Vi har nu afregningen klar for indefodboldsæsonen 2019-2020.

Som tidligere år vil de, der skal have udbetalt honorarer for stævner under Finn G. Sørensen, få udbetalt deres tilgodehavender snarest. I opgørelsen indgår honorarer til udbetaling fra privatstævner i indesæsonen, honorarer fra evt. deltagelse i P4ma-Cup stævne d. 25. januar, og modregning for DBU-Jylland indefodbold. Dommere med beløb til gode skulle gerne modtage mail i dag (tirsdag d. 31. marts). I bedes kontrollere kontonummer, og straks melde tilbage, hvis der skal ske ændringer. Ellers iværksættes udbetalinger på fredag.

De dommere, hvor dommerklubben har tilgodehavende fra enten privat indefodbold, eller fra DBU-Jylland indefodbold, vil opkrævningen først ske til sommer, samtidig med opkrævning fra (en forhåbentlig) forårssæson.

Har du spørgsmål, så kontakt kassereren