Aafdk – Møder & Aktiviteter

Kommende møder i Aalborg Fodbolddommerklub / kommende aktiviteter i regi af Aktivitetsudvalget:

Generalforsamling 2022, tirsdag d. 22. marts 2022

Her finder du dagsorden

Her finder du bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

Her finder du gældende vedtægter (fra 2016)

Her finder du samlede vedtægter inkl. ændringsforslag gældende fra 2022

Her finder du beretningen (uploades ultimo december)

Her finder du regnskab 2021 (uploades senest 17. januar)