Kommende møder i Aalborg Fodbolddommerklub / kommende aktiviteter i regi af Aktivitetsudvalget:

—————————————————————————

Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Aalborg Fodbolddommerklub tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00 på Frejlev Skole, Frejlev Skolevej 7, Frejlev, 9200 Aalborg SV

LINK til Dagsorden

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand: Bestyrelsen foreslår Carl-Johan Christensen (villig til genvalg)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
– For 2 år: Bestyrelsen foreslår Simon le Fevre (villig til genvalg)
– For 1 år: Bestyrelsen foreslår Torben Jensen (villig til valg)
7. Valg af 1. suppleant: Bestyrelsen foreslår Kenny Jensen (villig til valg)
8. Valg af 2. suppleant: Bestyrelsen foreslår Kim Komdrup (villig til valg)
9. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår Henrik Larsen (villig til genvalg)
10. Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Ole Bach Hansen (villig til genvalg)
11. Fastsættelse af kontingent
12. Evt.

Der vil forud for generalforsamlingen være mulighed for at deltage i spisning. For deltagelse i spisning skal du tilmelde dig via www.aafdk.nemtilmeld.dk (af hensyn til madbestilling). Deltager du kun i selve Generalforsamlingen, kan du blot møde op uden tilmelding. Se mere herom i Dagsorden jf. link

—————————————————————————-

Fodboldtur til Hamborg

Aktivitetsudvalget arrangerer igen i år fodboldtur til Hamborg. Det er denne gang lørdag d. 8. februar, hvor vi skal overvære opgøret mellem HSV og Karlsruher FC.

For kun 500 kr. får du bustur, billet, morgenmad i bussen, fri øl/vand/kaffe på hele turen samt aftensmad på Bov kro.

Ole Bach
Hansen
Poul
Kjeldgaard
Troels
Christensen
Carl-Johan
Christensen
Andreas Ørris
Kristensen
Andreas
Gravers Klitgaard
Mikkel
Marcussen
Morten
Georgsen
Thomas
Sørensen
Brian Sloth
Iversen
Henrik
Mikkelsen
Lars Schou
Nielsen
Lars Ø.
Poulsen
Per Møller
Henning Poulsen
Anders
Stenholdt Jensen
Erik Ziegler
Finn G.
Sørensen
Bent Bengtson
Simon le Fevre
Lars Winther
Nielsen
Patrick Madsen

Se link for detaljer om arrangementer via LINK