Dommere i Regional Talentgruppe 1

2. division (10)

Benjamin Seferovic
Jacob Karlsen (Talentcore)
Jacob Rasmussen (NY)
Lasse Graagaard (Talentcore)
Martin Outzen (Talentcore)
Morten Bach JepsenAAFDK
Nikolaj Boddum Pedersen
Niels P. W. Haubo (Talentcore)
Nils Heer (Talentcore)
Rasmus Nielsen

Danmarksserien (8)

Andreas R. Andersen (NY)
Jacob Kobberød
Magnus T. Rasmussen (NY)
Marc Skjødt O. Jensen
Morten H. Andersen (NY) – AAFDK
Nicklas H. Lassen – AAFDK
Nicolai Lauridsen (NY)
Tinus S. Pedersen (NY) – AAFDK

Jyllandsserien (7)

Andreas G. Klitgaard (NY) – AAFDK
Denis Asllani (NY) – AAFDK
Jesper L. Christensen
Martin Bødker
Nanna Løf M. Andersen (NY)
Philip H. Lassen (NY) – AAFDK
Søren Lykke Thomsen (NY)

Serie 1 (3)

Audry Munanira
Jacob Theilgaard
Lasse R. Clausen
Mikkel Gantzel (NY) – AAFDK

Kvinde 1. division (1)

Anna Kjær Schmidt (NY)

Linjedommere (4)

A: (LD til og med 2. division)
Esad Deronjic (NY) (Talentcore)
Mathias Madsen (Talentcore)
Troels Christensen (NY) (Talentcore) – AAFDK
B: (LD til og med DS)
Aidin Esmaeli

RTG1 udvalg

Torben Jensen Nøddevænget 1
9230 Svenstrup J
toj@privat.dk Formand
Dan Weller Elgårsmindelunden 105
8362 Hørning
dan.weller@hotmail.com
Kurt Madsen Østergade 74 A
9400 Nørresundby
fyskurt@stofanet.dk
Niels Leth-Sørensen Gyvelvej 3
9500 Hobro
nielsleth@live.dk

DBU’s talentstruktur er fremover samlet i én talentstreng. Talentstrukturen (Central Talentdommergruppe) er opdelt i tre Regionale Talentgrupper (RTG), hvor RTG-1 er Nordjylland og Midtjylland (ned til en linje mellem Ringkøbing og Århus), RTG-2 er den øvrige del af Jylland samt Fyn, mens RTG-3 dækker Sjælland og øvrige øer. Talentdommerstrukturen skal dække dommere fra serie 2 til og med 2. division. Udvalgsstrukturen er i gang, men selve implementeringen vil ske i løbet af foråret.


Talentdommerprofil Niveau 2

Der forventes som udgangspunkt, at dommeren har en fornuftig balance mellem arbejde, familie og dommergerningen.

Lederegenskaber:

 • Have evner og potentiale til at lede proaktivt – herunder evner vedrørende forudseenhed
 • Beslutningsevne
 • Mod – at turde træffe også vanskelige beslutninger
 • Have evner og potentielle færdigheder til at kunne kommunikere – såvel verbalt som non-verbalt
 • Menneskekendskab/empati
 • Have potentielle færdigheder til konflikthåndtering/konfliktløsning (at kunne skifte stil)
 • Have humor
 • Udviklingsparat og indstillet på løbende at videreudvikle sig som dommer

Fysik:

 • Som minimum bestå og mestre de krav der stilles til den fysiske test fra DBUs lokalunioner
 • Have en passende vægt set i forhold til højde

Lovkendskab:

 • Kunne bestå og mestre de krav der stilles til DBU’s teoretiske test for dommere
 • Have evne og yderligere potentiale til at kunne omsætte teori til praktisk dommergerning

Alder:

 • At have en passende alder der sammenholdt med pågældendes potentiale gør det muligt at avancere til DS.