Regional Talentgruppe – 1

Liste over dommere fra Aalborg Fodbolddommerklub samt Vendsyssel Fodbolddommerklub, der indgår i RTG-1 (2. divisionsdommerne og divisionslinjedommerne overføres til RTG-1 fra sommer):

RTG 1 (31 talenter)  Dommer nr.
2. division
Esad Deronjic 76283
Jacob Karlsen 69231
Lasse Graagaard 68240
Martin Outzen 76333
Michael Rasmussen 72149
Morten Bach Jepsen (NY) 61431
Nikolaj Boddum Pedersen 67187
Nils Heer 62499
Rasmus Nielsen 62489
Danmarksserien
Benjamin Seferovic 66121
Jacob Kobberød (NY) 61533
Jacob Rasmussen 72206
Nicklas H. Lassen 61518
Thomas Ledet 62434
Troels Christensen (NY) 61522
Jyllandsserien
Andreas R. Andersen (NY) 67188
Jesper L. Christensen 61538
Johan Bertelsen (NY) 62883
Marc Skjødt O. Jensen (NY) 63116
Nicolai Lauridsen (NY) 61526
Serie 1
Andreas Ørris Kristensen (NY) 61581
Jacob Theilgaard (NY) 62756
Martin Bødker (NY) 68267
Morten H. Andersen (NY) 61584
Nanna Løf M. Andersen (NY) 62623
Tinus S. Pedersen 61570
Serie 2
Tobias Palludan 61578
Kvinde 1. division
Fie Bruun 62681
Linjedommere
A: LD til og med 2. division
Alex Petersen (NY) 76370
Mathias Madsen 61481
B: LD til og med Danmarksserien
Mathias Poulsen 70164
86 dommere/linjedommere i alt


RTG1 udvalget består af følgende medlemmer:


Torben Jensen Nøddevænget 1 9230 Svenstrup J toj@privat.dk CTG/RTG 1 Formand
Dan Weller Elgårdsmindelunden 105 8362 Hørning dan.weller@hotmail.com RTG 1
Henning Jensen Ågårdsvej 50 7480 Vildbjerg henningjensen@dlgmail.dk RTG 1
Kurt Madsen Østergarde 74 A 9400 Nørresundby fyskurt@stofanet.dk RTG 1 Teori
Michael Svendsen Ramsdahlsvej 51 7800 Skive michael.svendsen@rodenstock.dk RTG 1
Niels Leth-Sørensen Gyvelvej 3 9500 Hobro nielsleth@live.dk RTG 1


DBU’s talentstruktur er fremover samlet i én talentstreng. Talentstrukturen (Central Talentdommergruppe) er opdelt i tre Regionale Talentgrupper (RTG), hvor RTG-1 er Nordjylland og Midtjylland (ned til en linje mellem Ringkøbing og Århus), RTG-2 er den øvrige del af Jylland samt Fyn, mens RTG-3 dækker Sjælland og øvrige øer. Talentdommerstrukturen skal dække dommere fra serie 2 til og med 2. division. Udvalgsstrukturen er i gang, men selve implementeringen vil ske i løbet af foråret.


Talentdommerprofil Niveau 2

Der forventes som udgangspunkt, at dommeren har en fornuftig balance mellem arbejde, familie og dommergerningen.

Lederegenskaber:

 • Have evner og potentiale til at lede proaktivt – herunder evner vedrørende forudseenhed
 • Beslutningsevne
 • Mod – at turde træffe også vanskelige beslutninger
 • Have evner og potentielle færdigheder til at kunne kommunikere – såvel verbalt som non-verbalt
 • Menneskekendskab/empati
 • Have potentielle færdigheder til konflikthåndtering/konfliktløsning (at kunne skifte stil)
 • Have humor
 • Udviklingsparat og indstillet på løbende at videreudvikle sig som dommer

Fysik:

 • Som minimum bestå og mestre de krav der stilles til den fysiske test fra DBUs lokalunioner
 • Have en passende vægt set i forhold til højde

Lovkendskab:

 • Kunne bestå og mestre de krav der stilles til DBU’s teoretiske test for dommere
 • Have evne og yderligere potentiale til at kunne omsætte teori til praktisk dommergerning

Alder:

 • At have en passende alder der sammenholdt med pågældendes potentiale gør det muligt at avancere til DS.