Formål

Formålet med talentarbejdet i den Lokale Talentdommergruppe er at videreudvikle unge dommere med henblik på enten at kunne indgå i Central Talentdommergruppe eller på sigt kunne opnå status som dommer i de højeste lokale rækker.

Det er den Lokale Talentdommergruppes mål at identificere og udvikle de dommere, der vurderes at have potentiale som kommende talent- og elitedommere i DBU regi, eller som minimum til de højeste lokale rækker.

Den Lokale Talentdommergruppe skal samtidig ses som et ”præ-talent arbejde” forud for evt. indtræden i Central Talentdommergruppe.


Dommere i den Lokale Talentdommergruppe

Dommer DO indplac. LD indplac.
Chris Selvejer
Dahl
S1 DS
Christian
Rüdinger
S1 JS
Andreas Eli
Johansen
S1 JS
Janus Haslund
Løgtved
S2 JS
Tobias
Pedersen
S2 S1
Mathias
Balling
S3 S2
Kasper Rønnau S3 S2
Nicklas
Haugaard Mortensen
S3 S2
Mathias
Kirch   NY
S3  
Udvalg    
Ole Bach
Hansen
   
Simon le Fevre    
Lars Rix    
Martin
Kirkholm Braun
   

Aalborg Fodbolddommerklub og Vendsyssel Fodbolddommerklub samarbejder om den lokale talentdommergruppe, der omfatter talenter fra U19 til serie 1.


Nyhedsbrev, vinter 2019-2020, Lokal Talentdommergruppe

Sommerbrev 2019 Lokal Talentdommergruppe


Målgruppe

 • Unge dommertalenter, der vurderes at have mulighed for at avancere og indgå i Central Talentdommergruppe
 • Unge dommertalenter, der vurderes på sigt at have mulighed for at avancere til serie 1 eller højeste lokalserie niveau
  (”unge” – som udgangspunkt dommere indtil ca. 25/27 år)

Krav

 • Fysisk
 • Passende forhold mellem vægt og højde
 • Skal kunne honorere fysiske krav – Yoyo 16:6 – efter senest ½ år
 • Skal i god tid inden mulig indstilling til CTG honorere Yoyo 17:8
 • Lederegenskaber
 • Viser evne eller potentiale til at lede proaktivt
 • Viser evne eller potentiale til at træffe vanskellige beslutninger, herunder det rette mod
 • Viser evne eller potentiale til at kunne håndtere konflikter
 • Viser evne eller potentiale til at kunne kommunikere – verbalt og skriftligt
 • Har et vist menneskekendskab / empati
 • Personligt
 • Udviklingsparat og indstillet på løbende at videreudvikle sig som dommer – herunder ytret ønske om at satse på dommergerningen
 • Vilje til at yde – kun en fokuseret indsats kan bringe én videre
 • Har styr på aftaler, tider, svarfrister m.m.
 • Har humor
 • Har balance i livet mellem dommer og familie/arbejde/studie
 • Har en passende alder, der giver mulighed for at avancere jf. målgruppen