Hvis du
kommer til skade som dommer under en breddekamp, så er du dækket af DIF/DGI’s
arbejdsskadeforsikring, forudsat at hjemmeholdet er medlem af DIF eller DGI.

Det gælder,
uanset om du er påsat af DBU-Jylland, af dommerklubbens påsætter eller hvis du
er blevet kontaktet direkte af klubben.

Vi
anbefaler, at du kontakter en fra bestyrelsen, hvis du kommer til skade, så vi
kan hjælpe dig videre med din sag. Du kan finde vores kontaktoplysninger her:
http://www.aalborgfdk.dk/bestyrelsen/

Hvad dækker forsikringen:

 • Sygebehandling,
  optræning og hjælpemidler (fx brille- og tandskader)
 • Erstatning
  for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse
  for varigt mén
 • Overgangsbeløb
  ved dødsfald
 • Erstatning
  for tab af forsørger
 • Børneerstatning

Hvad dækker forsikringen fx ikke:

 • Tabt
  arbejdsfortjeneste, løn under sygdom, svie og smerte samt skader på genstande
 • Transport
  mellem hjem og klub er som hovedregel ikke omfattet
 • Mindre
  skader der ikke er behandlingskrævende

Skadebehandlingen
varetages af AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) sammen med Tryg Forsikring,
når der er tale om personskade. Skaden skal anmeldes af DBU-Jylland eller af
DGI, når det er kampe i deres regi. Såfremt det er en privatkamp, hvor du ikke
er påsat centralt, så er det hjemmeholdet, der skal anmelde skaden.

Hvis det er
en brilleskade, så kan det anmeldes på følgende link:
https://selvbetjening.tryg.dk/notes.do?uniklink=EAnmeldArbejdBriller

Du kan læse
mere om forsikringen på hjemmesiden for idrættens forsikringer: http://www.idraettensforsikringer.dk/Arbejdsskadeforsikring