Genopstart af breddefodbold ?

Categories: Dommer

Kære dommerkollega

Som det fremgår af både DBU-Jyllands dommerinfo og dommerklubbens nyhedsopslag, er der forhåbning om at breddefodbolden kan komme i gang efter 8. juni. Det vil selvfølgelig være i begrænset omfang, og de ordinære turneringer er fortsat aflyst. Dog vil kampe i lokalunionens del af DBU-Pokalen blive gennemført, ligesom der er planlagt en særlig ” 2020 cup”, hvor hele 4.000 hold har tilmeldt sig.

NB: Al genopstart er selvfølgelig betinget af, at myndighederne åbner op for breddeidrætten, herunder justerer forsamlingsforbuddet og giver mulighed for interaktion mellem klubber.

DBU-Jyllands forberedelser og kamppåsætning

Forberedelserne er allerede i gang, og de første kampe er allerede planlagt d. 9. juni – altså dagen efter der forventes endelig afklaring på, om breddefodbolden overhovedet kommer i gang. Derfor er DBU-Jylland allerede i gang med påsætning til de første kampe – nogle af jer har måske allerede modtaget kamppåsætninger. Disse er selvfølgelig fortsat under forudsætning af mulighederne for genoptart.

DBU-Jylland vil fortsat have hjemsendt størstedelen af administrationen og kamppåsætterne – herunder også ”vores” kamppåsætter Torben Nielsen. Der vil kun blive indkaldt 2-3 kamppåsættere på tværs af DBU-Jylland til at varetage denne opgave. Det er en nødvendighed for DBU-Jylland for fortsat at kunne søge lønrefusion, og det er afgørende pga. betydelige mistede indtægter for DBU-Jylland i foråret. Det bakker vi selvfølgelig op om – men det medfører også et ansvar og en opgave for os som dommere (se nedenfor)

Herefter vil kamppåsætningen komme som normalt, men med kort varsel. F.eks. skal der i DBU-Pokalen trækkes lod og påsættes kampe efter hver runde indenfor ganske kort tid. Vær derfor opmærksom på mail, mit.dbu eller DBU app’en.

Der vil blive oprettet en dommervagt i begrænset omfang. F.eks. 3 timer lørdag formiddag. Der vil også være telefonnummer til kamppåsætter, der kan kontaktes i daglig arbejdstid ved akutte afbud. Nærmere tilgår herom.

Skal jeg dømme?

Det er helt dit eget ansvar at vurdere, om du er i stand til eller har lyst til at dømme. Der kan være familiemedlemmer i særlig risikogruppe, eller man kan selv være i en alder, hvor man har forhøjet risiko. Du vurderer selv, om du er klar til at påtage dig kampe – og indlægger blot afbud i mit.dbu, hvis du ikke føler dig klar. Der vil fra DBU-Jylland og dommerklubbens side være fuld accept af dette valg.

Hvis du er syg – uanset hvilke symptomer eller om du blot tror det er forkølelse – SKAL du melde afbud. Der må ikke tages nogen chancer i denne periode.

Forholdsregler for dig som dommer

  • Nærlæs protokollen, og sæt dig ind i alle forhold.
  • Bemærk at krav til mødetid forventes ændret. Ankomsttid til kampe justeres til hhv. 20 min. og 30 min. for triokampe, idet omklædning sker hjemmefra, og der måske ikke er adgang til faciliteter. I triokampe dog altid jf. dommerens instruktion – der kan være udvalgte kampe med udvikling, og der er fortsat enkelte egentlige turneringskampe under DBU regi.
  • Hold din afbudskalender opdateret. Det kan vi kun indskærpe fra dommerklubbens side. Kampe kommer med kort varsel, og afbud kan være svære at nå at reagere på. Opdater afbudskalender løbende.
  • Kontakt ikke kamppåsætter for at få ekstra kampe. De er få på arbejde på tværs af hele Jylland, og der bliver travlt for disse. Respekter deres arbejde, og tag de kampe, der kommer. Kontakt kun ved akutte afbud pga. sygdom. Som nævnt kommer der nyt om dommervagt senere.

Uafklarede forhold

  • Muligheden for at dømme afhænger som nævnt af myndighedernes beslutning. Hold jer opdateret de kommende dage, og kontrollere mit.dbu hhv. dbu app inden du skal have kamp.
  • Forholdsregler hvis der forsamler sig for mange omkring kampene. Ansvaret pålægges klubberne, men politiet giver jo bøder til alle forsamlede! Dette forhold afklares af DBU-Jylland, så der er en klar instruks.
  • Husk – vi er ikke ”Corona politi” og skal ikke blande os i at folk står for tæt, råber ad hinanden, rører hinanden osv. For os er det en fodboldkamp som alle andre med udgangspunkt i fodboldloven, og med de særlige forholdsregler om afstand og hygiejne, der er nævnt i protokollen.

Både DBU-Jylland, dommerklubberne, klubberne, spillere og dommere vil gøre alt for at få dette til at virke, så lad os alle bidrage på bedste og positiv vis til genopstart af vores elskede sport.

Spørgsmål må gerne stilles via facebook, så vil vi forsøge at svare så godt vi kan og så snart vi kan.

Skriv et svar