GENERALFORSAMLING i Seniorklubben under Aalborg Fodbolddommerklub.

36 medlemmer havde fredag den 29. oktober fundet vej til Skalborg Kro for at deltage i den, pga. Coronaen, lidt forsinkede Generalforsamling.

Generalforsamlingen startede på bedste vis, nemlig med Jimmys veltilberedte biksemad ledsaget af en øl eller vand. Selvom snakken gik lystigt, nåede de fleste vist at nyde to portioner…

Formand Knud Per Andersen bød velkommen og startede med at bede forsamlingen rejse sig for at mindes vores afdøde, mangeårige trofaste medlemmer, Bruno E. Nielsen og Paul A. Jensen, med et minuts stilhed.

Preben Krøldrup blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Derefter fik formanden ordet for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Igen pga. Coronaen havde det siden marts sidste år været en stille periode. Inden nedlukningen nåede vi heldigvis en hyggelig aften i Rold med god mad og drikke. For en måned siden oplevede vi på Skalborg Kro en veloplagt Søren Kaalund berette om sit liv i fodboldens verden, krydret med lidt sang og musik. 49 medlemmer fik en god aften og nød samværet og en rigtig god buffet ledsaget af lidt drikke.

Vi er pt. 66 medlemmer i Seniorklubben.

Knud Per takkede som sidste punkt Moderklubben for altid velvillig støtte og pæne donationer.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Kasserer Per Toftegaard fremlagde det reviderede regnskab for de seneste to regnskabsår. Der er ikke meget tilbage på kistebunden, da vi jo ikke opkrævede kontingent sidste år.

Efter et enkelt opklarende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Per, Ib og suppleant Kurt Brødsgaard blev alle genvalgt, det besluttedes, at Kurt fremtidig skulle deltage i bestyrelsesmøder.

Knud Erik Bager blev genvalgt som revisor, Bengt Bengtson nyvalgtes som revisorsuppleant i stedet for Bruno E. Nielsen.

Kontingent fortsætter uændret.

Under Eventuelt fik bestyrelsen flere forslag til mulige kommende arrangementer. Kasinobesøg, Håndbold eller Ishockey, besøg på TV2 Nord i Aabybro samt Ølsmagning med øl-entusiasten Niels Tikjøb. 

Moderklubbens formand, Carl-Johan, havde en hilsen med fra vores mangeårige, gode medlem, Erik Ziegler, der pt. er ramt af sygdom, han var ved godt mod. Carl-Johan havde jævnligt kontakt med Erik, skulle besøge ham førstkommende søndag og fik en hilsen med til ham fra forsamlingen.

Carl-Johan savnede lidt mere opbakning til Moderklubbens arrangementer, kun 36 af dommerklubbens medlemmer havde deltaget i den netop afholdte Bowling-aften.

Moderklubbens Generalforsamling vil – med forbehold – blive afholdt tirsdag den 25. januar på Skalborg Kro.

Julemødet vil – igen med forbehold – blive afholdt fredag den 26. november i Freja.

Der var sluttelig uddeling af de nye lovbøger.

Knud Per kunne afslutte Generalforsamlingen med en tak til sine bestyrelseskollegaer samt dirigenten.

Ib Alstrup,

sekretær.

#

One response

  1. NB! For god ordens skyld er billedet altså fra en tidligere generalforsamling.

Skriv et svar til Ib Alstrup Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.