Generalforsamling i Seniorklubben

Categories: Dommer

Tirsdag den 29. oktober løb Seniorklubbens årlige generalforsamling af stabelen. 

Vi var efter et enkelt års pause tilbage hos Jimmy på Skalborg Kro.

Og som sædvanligt med en helt forrygende opbakning fra vores medlemmer, 43 deltagere ud af 56 mulige, heriblandt Torben Jensen fra Moderklubben – sådan…

Efter at have budt velkommen indledte Formand Knud Peer Andersen med at bede forsamlingen om at rejse sig og afholde et minuts stilhed til minde om vores medlem, mangeårigt bestyrelsesmedlem og Æresmedlem i Aalborg Fodbolddommerklub, Jann B. Nielsen, der alt for tidligt var gået bort.

Som sædvanligt blev Bruno Nielsen valgt til dirigentrollen, og efter at forsamlingen havde godkendt indkaldelse og dagsorden, overlod han ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

Knud Peer omtalte det afholdte arrangement på Café Frederiksberg, hvor Jørgen Scheving tog os med på en tur til Aalborgs gamle værtshuse, smugkroer og bordeller på en lystig måde, et udmærket arrangement. Det endte med at blive det eneste pga. forskellige muligheder for kollision med andre arrangementer. Han kunne så løfte sløret for en kommende aften på Highway 66 på C.W. Obels Plads, naturligvis sammen med vores bedre halvdele. Med al mulig forbehold er der to datoer i spil, fredagene den 7. eller 28. februar.

Han sendte en stor tak til Moderklubben for en helt igennem på alle måder flot støtte og opbakning. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Per Toftegaard aflagde det reviderede regnskab, der er pt. et pænt beløb til kommende arrangementer. Også regnskabet blev godkendt.

Alle valg var genvalg, Ib og Per som bestyrelsesmedlemmer, Kurt Brødsgaard som bestyrelsessuppleant, Bruno som revisor og Knud Erik Bager som revisorsuppleant.

Torben Jensen havde en hilsen med fra Moderklubben. Han kunne glæde sig over, at vi efter mange års fravær nu igen med Mikkel Redder var repræsenteret med en dommer i den fineste række. Han glædede sig over, at udover en sag fornylig med et skub til en af vores kollegaer var året forløbet uden voldsepisoder mod vores dommere. Den ene sag var lynhurtigt blevet behandlet af DBU Jylland og resulteret i fire dages karantæne til spilleren og en bøde på 2000 kr. til spillerens klub.

Torben opfordrede Seniorklubbens bestyrelse til at intensivere arbejdet med at få flere af vores lidt ældre kollegaer “ind i varmen”. Man kunne f.eks. sende et lille “optagelsesbrev” til dommerne umiddelbart før de rundede de 50 år, som jo er eneste optagelseskrav.

Til slut takkede han for et godt samarbejde med Seniorklubben.

Ib efterlyste gevinster til Seniorklubbens Amerikansk Lotteri ved juleafslutningen den 22. november i Frejas klubhus. Flere af vores medlemmer har allerede været på banen med flotte donationer, men jo flere gevinster jo større mulighed for et godt overskud.

Hermed kunne Bruno afslutte den formelle del med en tak for god ro og orden.

Aftenen sluttede med et par timers hyggeligt samvær over en enkelt øl eller vand.

Ib Alstrup, sekretær.

Skriv et svar