Som sædvanlig afholdt vi den årlige Generalforsamling på Skalborg Kro. 

40 medlemmer havde en hyggelig aften, først med noget god mad ledsaget af en øl eller vand inden vi gik over til Generalforsamlingen.

Preben Krøldrup valgtes til dirigent og kunne starte med at erklære Generalforsamlingen lovlig og rettidigt indkaldt.

Formanden, Knud Peer Andersen, aflagde bestyrelsens beretning. Årets medlemsarrangement var et besøg på Vildmosecentret med indlagt bustur og en lille frokost. Vi var 20 deltagere, desværre noget færre, end vi havde håbet på.

Næste arrangement bli’r en ølsmagning med Niels Tjikøb i Frejas klubhus tirsdag den 14. februar 2023. Nærmere vil komme straks efter nytår.

Formanden takkede for det pæne fremmøde og sendte en stor tak til Moderklubben for økonomisk støtte.

Fra medlemmerne kom der forslag til mulige aktiviteter. Et besøg på Regan Vest, en aften med Lynge Jacobsen og et besøg på Havnen, Port of Aalborg.

Per Toftegaard fremlagde det reviderede regnskab med den nogenlunde “sædvanlige” kassebeholdning. Vi er pt. 60 medlemmer. Der blev fremsat forslag til forskellige tiltag for at skaffe yderligere medlemmer.

Der var enstemmige genvalg af Knud Peer som formand, Kurt Brødsgaard som bestyrelsessuppleant, Knud Erik Bager som revisor samt Bent Bengtsson til revisorsuppleant.

Moderklubbens formand, Carl-Johan, omtalte bl.a. vigtigheden af at kontakte Dommerklubbens bestyrelse, hvis man var udsat for en usædvanlig hændelse. Han kunne oplyse, at det årlige Julemøde ville blive torsdag den 24. november.

Herefter kunne dirigenten afslutte Generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

På bestyrelsens vegne,

Ib Alstrup, sekretær.

#

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *