Omkostningsgodtgørelse for dommere:

Se følgende link for omkostningsgodtgørelse for dommere:

https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dommere/oekonomi/dommergodtgoerelse/


 

Dommergodtgørelse til dommere og liniedommere i kampe i Herre-DM og i Herre-LP turneringens afsluttende runder

http://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/Dommer/Oekonomi_og_aftaler


Dommergodtgørelse, Kvinde-DM og Kvinde-LP

http://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/Dommer/Oekonomi_og_aftaler


Afregning

Afregning DBU:
http://dbunet.dbu.dk/page.aspx?id=5862

Afregning DBU Jylland:
http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/Dommere/Dommerinformation/oekonomi.aspx


Privatkampe – Information tilgår