Dommer i praksis den 28/4

Categories: Dommer

Dommer i praksis er det første videregående kursus i den strukturerede dommeruddannelse, efter du har bestået dommereksamen på DBU Dommergrundkurset. Tilmelding foregår her: https://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/CourseInfo.aspx?CourseId=24302

Forudsætninger for deltagelse: 

Kurset kan tages umiddelbart efter bestået Dommergrundkursus. 

Formål: 

Kurset har til formål at øge din indsigt i praktisk dommergerning og dermed også at styrke dig i lederrollen på banen. Kurset sætter fokus på dine oplevelser med dommergerningen i din første tid som aktiv fodbolddommer. På kurset vil der blive lagt stor vægt på erfaringsudveksling med de øvrige kursister. 

Med baggrund i de erfaringer og udfordringer du har mødt i det aktive virke, vil du på kurset få styrket dine kompetencer inden for: 

• Kommunikation 

• Håndtering af spillere og trænere 

• Forvaltning af spillets love – herunder brug af sund fornuft i din dommergerning 

• Opvarmning – træningsprogram 

Desuden vil vi komme omkring netværksopbygning og brugen af netværk samt din personlige udviklingsplan. 

Varighed 6 timer 

Pris Kr. 385,-  

Skriv et svar