Bo Zinck fortæller til medlemsmødet

Til medlemsmødet den 26. marts vil Jammerbugts træner Bo Zinck deltage, og fortælle lidt om dommergerningen set fra en træners synspunkt.

En fantastisk mulighed for et fantastisk indblik i vores passion fra den anden side af hegnet.

Nye vejledere i Aalborg Fodbolddommerklub

Aalborg Fodbolddommerklub har fået tre nye vejledere. Således har Torben Nielsen, Ejub Avdic og Rene Knudsen alle gennemført og bestået uddannelse til vejleder, og I vil kunne møde dem på banerne fremover.

Stort tillykke til vores 3 nye vejledere

Dommer i praksis den 28/4

Dommer i praksis er det første videregående kursus i den strukturerede dommeruddannelse, efter du har bestået dommereksamen på DBU Dommergrundkurset. Tilmelding foregår her: https://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/CourseInfo.aspx?CourseId=24302

Forudsætninger for deltagelse: 

Kurset kan tages umiddelbart efter bestået Dommergrundkursus. 

Formål: 

Kurset har til formål at øge din indsigt i praktisk dommergerning og dermed også at styrke dig i lederrollen på banen. Kurset sætter fokus på dine oplevelser med dommergerningen i din første tid som aktiv fodbolddommer. På kurset vil der blive lagt stor vægt på erfaringsudveksling med de øvrige kursister. 

Med baggrund i de erfaringer og udfordringer du har mødt i det aktive virke, vil du på kurset få styrket dine kompetencer inden for: 

• Kommunikation 

• Håndtering af spillere og trænere 

• Forvaltning af spillets love – herunder brug af sund fornuft i din dommergerning 

• Opvarmning – træningsprogram 

Desuden vil vi komme omkring netværksopbygning og brugen af netværk samt din personlige udviklingsplan. 

Varighed 6 timer 

Pris Kr. 385,-  

Vi mindes Peter Mikkelsen

En lysende stjerne på jorden – er slukket.

Onsdag den 30. januar 2019 blev en sorgens dag for alle i Danmark med relationer til fodbold, idet min særdeles gode ven/kollega gennem mange år, fodbolddommer Peter Mikkelsen, måtte give op overfor kræften, der langsomt gennem de sidste fem år havde besværliggjort Peter hverdag.

Peter sov stille ind, omgivet af sin nærmeste familie.

Peter var født på Amager og fik naturligt sin fodboldopdragelse ude i Fremad Amager, men blev som 15 årig skadet og helligede sig ”heldigvis” dommergerningen med eksamen som kun 15 år gammel.

Hans fremtoning som den altid smilende og venlige fodbolddommer, der kunne tale med alle på/udenfor en fodboldbane, gjorde indtryk på alle.

Peter var medlem af Københavns Fodboldommerklub, og hurtig var han at finde i landets bedste række.

Det stoppede ikke her, idet udlandet også havde fået øjnene op for dette naturtalent med tandpasta smilet, der oven i købet dømte fodbold på fremragende vis.

Snart havde det europæiske fodboldforbund UEFA og senere det internationale fodbold forbund FIFA bud efter ”Smiley Peter” fra lille Danmark – alias Peter Mikkelsen.

I 1986 under et privat besøg hos gode engelske venner, blev Peter ringet op, at han var blevet FIFA-dommer – denne dengang kun 25-årige knægt fra Amager.

I 1991 og 1993 blev Peter kåret som verdens bedste fodbolddommer, og i såvel 1992 og 1996 deltog Peter i EM, ligesom han 1990 og 1994 var aktiv ved VM i henholdsvis Italien og USA.

Peter afsluttede sin aktive karriere med udgangen af 1997, hvor han også blev kåret til årtiets bedste dommer, og i øvrigt samme år som sønnen Manne kommer til verden i januar, og hvor han i august sagde JA i Søllerød kirke til sin Katarina, han mødte under optagelserne til ”fangerne på fortet” i 1993.

Peter var uddannet lærer, og han startede sammen med en kollega I-Sporet for unge arbejdsløse i Helsingør, hvor idræt var en rød tråd for drengene. En kort overgang var Peter ansat som chef i turneringsafdelingen i DBU, inden han blev personalechef hos FONA.

Peter nåede heldigvis af opleve/fik tildelt FIFA`s speciel award for sit virke både på og udenfor banerne.

Peter udgav i juni måned 2018 sine erindringer med bogen ”Mit liv i sort”, en reception jeg var inviteret til, og som TAK til sin ungdomsklub, blev holdt en herlig varm sommerdag i Fremad Amagers klubhus.

Et STORT og POSITIV menneske er ikke længere iblandt os.

Mine varmeste tanker går til Katarine, Manne, Peters søster Jette samt Peters mor Else.

En lysende stjerne på himlen – er tændt.

Æret være Peters minde

Carl-Johan

Lokal talentdommersamling

På en frostkold januar tirsdag lagde

Poulstrup-Serritslev Idrætsforening lokaler til årets første lokale talentsamling.

Aftenen bød først på bip-test, hvor kravet på 16.6 blev honoreret af alle dommere og efter et hurtigt bad, var det tid til, at få lidt at spise.

Herefter blev ordet givet til Stig Hansen, der var vært for en lille teoritest samt efterfølgende teorigennemgang. 

Vi kan roligt sige at alle lærte noget, så er der vist ikke sagt for meget J

Stor tak til Stig for dette.

Afslutningsvis gennemgik Lars Rix aftenens tema, i dag var det fordelsreglen. Her dannede videoklip grundlag for bedre forståelse for brugen af fordelsreglen. Specielt med fokus på situationer hvor fordelsreglen bliver brugt hensigtmæssige/uhensigtsmæssige samt, at dommer tager sig tid til, at vurdere den eventuelle fordel. 

Til sidst er der bare, at sige velkommen til Mathias Kirch der er ny i den lokale talent gruppe. Yderligere glæder vi os til, at se Abdikafi Hassan, der desværre blev forhindret idag.

Der vil løbende blive opdateret fra samlingerne i den lokale talentgruppe

Det var alt herfra, tak for nu.

Referat af generalforsamling

Referat AAFDK Generalforsamling d. 22.
januar 2019

Igen i år var der indbudt til fællesspisning før
generalforsamlingen, hvilket 80 medlemmer havde takket JA til. Efter spisningen
mødte yderligere et antal medlemmer op, og samlet set deltog omkring 90
medlemmer i generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil gerne sige 1000 TAK for den store opbakning.

Generalforsamlingen

Efter at Stig Hansen sædvanen tro var blevet valgt som
dirigent, gennemgik Carl-Johan Christensen Formandens
beretning
, der var udsendt til medlemmerne i forvejen. Gennemgangen affødte
ingen kommentarer overhovedet, hvorfor beretningen efterfølgende blev enstemmigt
vedtaget.

Herefter fremlagde Lars Rix Det reviderede regnskab. Årets resultat blev et overskud på ca. kr.
19.000 til trods for, at der var budgetteret med et underskud på ca. kr. 4.000.
På den ene side er det naturligvis positivt, at det økonomiske forbrug i AAFDK
er under kontrol, men omvendt er det også et udtryk for, at de midler, der er
afsat til medlemsarrangementer ikke anvendes fuldt ud – simpelthen fordi det
ofte er vanskeligt at få fuld medlemsopbakning til arrangementerne. Heller ikke
til regnskabet var der kommentarer fra medlemmerne, hvorfor regnskabet blev
enstemmigt vedtaget.

I relation til regnskabet gennemgik Lars Rix Budgettet for 2019. Tredje gang er
sædvanligvis lykkens gang, men endnu engang var der ingen kommentarer fra
medlemmerne andet end at der blev påpeget en uoverensstemmelse i én af
udgiftsposterne mellem det udsendte og fremviste budget.

Næste punkt på dagsordenen var Indkomne forslag, men da der ingen forslag var blevet stillet, blev
dette punkt hurtigt overstået.

Herefter var det blevet tid til Valg til de forskellige bestyrelsesposter. Resultatet blev således:

 • Kasserer: Lars Rix – enstemmigt valgt uden
  modkandidater
 • Bestyrelsesmedlem: Jann B. Nielsen – enstemmigt
  valgt uden modkandidater
 • Bestyrelsesmedlem: Lars Ø. Poulsen – enstemmigt
  valgt uden modkandidater
 • 1. suppleant: Torben Jensen – enstemmigt valgt
  uden modkandidater
 • 2. suppleant: Kenny Jensen – enstemmigt valgt
  uden modkandidater
 • Revisor: Michael V. Jensen – enstemmigt valgt
  uden modkandidater
 • Revisor-suppleant: Ole Bach Hansen – enstemmigt
  valgt uden modkandidater

Efter valgene stillede Lars Rix forslag til Fastlæggelse af kontingent for 2019. Igen
var der enstemmigt genvalg:

 • Aktivt medlemskab: 300 kr.
 • Passivt medlemskab: 150 kr.

Under Eventuelt opfordrede
Jan Krølle Nielsen den enkelte dommerkollega til at tænke over sammensætningen
af den dommerbeklædning der benyttes under kamp.

Carl-Johan Christensen sluttede af med at takke medlemmerne
for opbakningen generelt og til bestyrelsen for samarbejdet i 2018.

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt LÆNGE LEVE
for AAFDK !!!

Hædersbevisninger

I relation til generalforsamlingen blev følgende
hædersbevisninger uddelt:

Erik Borregaard
legatet

Erik Borregaard legatet blev tildelt Jacob Kobberrød. Jacob er 23 år gammel og indgår i DBU’s talentdommerstreng. Han er netop rykket op til Danmarksserien og har i 2018 af DBU været udtaget til talentdommersamling i Liverpool sammen med 2 andre danske dommere. Jacob flytter til Århus for at studere, men vi håber at vi til trods for dette ses på banerne engang imellem.

Årets Breddedommer

Denne ære tilfaldt Niels Jørgen Sørensen, der igennem en lang
årrække har været et uhyre vellidt medlem af AAFDK – altid imødekommende og
parat til at give en hjælpende hånd. Dette nyder især kamp-påsætterne godt af,
da Niels Jørgen yderst sjældent siger NEJ til en opgave lige meget hvor sent
denne opgave måtte blive tildelt.

Seniorklubbens pokal

Blev tildelt Mikkel Redder, der som bekendt nu kan kalde sig
superliga-dommer. Dette er der allerede skrevet og talt meget om – eksempelvis under
formandens beretning. Så derfor skal blot lyde et STORT TILYKKE, til Mikkel.

10 års aktiv
dommergerning og mindst 500 kampe

Kenny Jensen

Morten Bach Jepsen

Niels Bechgaard

15 års aktivt
medlemskab af Aalborg Fodbolddommerklub

Ermin Catak

25 års aktivt medlemskab

Brian Ingemann

Lars Flyvbjerg

Martin Sønder

Peter Myhlendorph

Rene Eberhard

30 års aktivt medlemskab
af Aalborg Fodbolddommerklub

Frede Toft Nielsen

Kim Philipsen

Ole Bach Hansen

Per Jensen

Herluf Johansen

40 års aktivt medlemskab
af Aalborg Fodbolddommerklub

Bent Møller

John Severinsen

50 års medlemskab af
Aalborg Fodbolddommerklub

Arne Jørgensen

25 års medlemskab af
Aalborg Fodbolddommerklubs bestyrelse

Carl-Johan Christensen