Der er dumpet et antal lovbøger ind ved dommerklubben, så hvis man har behov/ønske, kan lovbøger hentes ved Carl-Johan og […]
Der er igen i år en række lovændringer, om end det er færre og af mindre karakter, end vi har […]
DBU har netop udsendt indrangering af for dele af CTG strukturen, og i Aalborg har vi nu en ny 2. […]
DBU har udsendt indplaceringslisten for futsal elite og talentdommere, og her er både Adi og Almin avanceret til højeste niveau […]
Kære dommerkollega.  Vi er nu stort set klar med tilbuddet på ny blå dommertrøje inkl. blå strømper til en pris […]
Kære dommerkollega Forårssæsonen har bestemt ikke været som normal. Det betyder også, at det er et begrænset antal kampe, der […]
14-årige Mads Frostholm fik via DBU-Jylland muligheden for at komme i praktik som superligadommer, så han deltog både i træning, […]
På medlemsmødet i marts informerede vi om arbejdet med en strategi for Aalborg Fodbolddommerklub. Bestyrelsen har i løbet af efteråret […]