Kære dommerkollega

Dommerklub aktiviteter

Pga. den ekstra COVID-19 restriktioner og begrænsninger i forsamlingsforbuddet, må vi desværre også aflyse året Julemøde. Vi er fortsat meget kede af, at vi ikke har haft mulighed for at samles til vores vanlige medlemsmøder, men håber selvfølgelig, at vi snart får mulighed for at råde bod på det.

På samme måde har vi valgt ikke at planlægge på vintertræning på denne side af jul. Skulle der blive åbnet for det, vil vi evt. arrangere enkelte træninger for de grupper, der skal testes fysisk kort efter nytår.

Vedr. den kommende generalforsamling i januar må vi afvente situationens udvikling, overveje mulig flytning, men også overveje alternative måder at gennemføre den på.

DFU

Vi afventer ligeledes afklaring af det kommende delegeretmøde. Emnerne på mødet er selvsagt omfattende denne gang, og vi ville selvfølgelig orientere jer efter mødet. Men også dette møde må vi forvente bliver udsat.

Vi havde planlagt at udsende nyhedsbrev efter delegeretmødet d. 14. november. Vi har nok behov for at informere uanset om det gennemføres, men afventer lige endelig afklaring om mødet.

DBU-Jylland – og fodboldsituationen

Vi er trods alt meget glade for, at vi trods alt kom i gang fra sommer og har haft en forholdsvis normal efterårssæson. Det er trods alt fodbolden og dommergerningen vi er her for, og vi har da også kun mødt glade kolleger, der gerne har villet tage en ekstra tørn her i efteråret. Tak for det.

Nu er vi igen mødt af begrænsninger. Heldigvis sent på sæsonen – og modsat uheldigvis lige før det hele skulle afsluttes. Umiddelbart fortsætter ungdomsfodbolden, mens seniorrækkerne er omfattet af restriktionerne. Vi er sikker på, at DBU-Jylland arbejder på højtryk med en plan for hvad der nu skal ske, og særligt hvilke rækker der præcist er omfattet.

Kan vi på nogen måde bidrage til DBU-Jylland fra dommerklubbens side, er vi selvfølgelig klar til det.

Indtil videre skal vi blot anmode om, at man følger den løbende information på DBU-Jyllands hjemmeside, dommerklubbens hjemmeside, facebook m.m.

Mvh.

Bestyrelsen

#

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *