Paul A. Jensen

Paul A Jensen

Æresmedlem Paul A. Jensen tog dommereksamen i 1961 og meldte sig straks under fanerne i Aalborg Fodbolddommerklub. Paul nåede at virke i Danmarks næstbedste række, som dengang hed 2. division.

Senere blev Paul valgt ind i bestyrelsen, hvor han fungerede et par år som kampfordeler, for herefter at blive formand for vores klub.

Det organisatoriske lå Pauls hjerte nært, og han blev valgt ind i Jysk Fodbolddommer-Unions (JFU`)s bestyrelse, hvor han efter få år blev formand.  Nogle havde øje for Pauls ”talentarbejde” bag skrivebordet, så der var igen bud efter Paul fra Dansk Fodboldommer-Union (DFU), der manglede en formand.

Noget som vakte bestyrtelse i dommerkredse, var, da Paul var med til at indføre dommertrøjer med rød krave, noget ganske uhørt – og revolutionerende, da dommertrøjen ALTID havde været sort.

Knap så megen uro opstod, da Paul i egenskab af formand, var med til at hæve honorarerne til vore topdommere, betragteligt.

Som DFU formand sad Paul naturligt med i Dansk Boldspil-Union`s dommerudvalg (DBU), tillige i Jysk Boldspil-Union’s (JBU) ditto, samt et hav af andre udvalgsposter.

Paul sluttede ”sin aktive” karriere som bedømmer (i dag udvikler) i landets højeste række, og i dag nyder han sit otium hjemme i Svenstrup sammen med sin kone Inge Lise.


Jann Bøcher Nielsen

IMG_0781

Æresmedlem Jann Bøcher Nielsen tog dommereksamen i 1974 og har været medlem af Aalborg Fodbolddommerklub siden. I sin aktive karriere opnåede Jann bl.a. 9 år som dommer i Danmarksserien og toppede i den tredjebedste række, den daværende 3. division.

Jann blev valgt ind i Aalborg Fodbolddommerklubs bestyrelse i 1991 og har siddet i bestyrelsen siden, bl.a. som næstformand. I 2002 blev han også valgt ind som bestyrelsesmedlem i Jydsk Fodbolddommer-Union som sekretær, og også i dette regi er Jann fortsat aktiv.

I 1995 blev Jann uddannet udvikler, og i 1998 blev han instruktør i fodboldlovene – noget vi nok alle har nydt godt af på de årlige teoriaftener i Aalborg Fodbolddommerklub. Jann har brugt megen tid på uddannelse af dommere, og har været uddannelsesansvarlig i Aalborg fra 2000 og i Region 1 fra 2001, og har siden 2002 været medlem af JFU’s uddannelsesudvalg. I 2003 blev han DBU trin 1 instruktør og i 2004 DBU trin 2 instruktør.

Her stopper Jann store indsats i diverse udvalg m.m. dog ikke. Fra 2005 blev han medlem af såvel DBU Breddedommergruppe og DBU Rekrutterings- og fastholdelsesgruppe, og i 2006 medlem af arbejdsgruppen for DBU Jylland uddannelse. Således har Jann de sidste ca. 20 år lagt mange ressourcer i dommerarbejdet i forskellige regi, og i Aalborg kender vi også Jann som tovholder for vinterens fysiske træning på kasernen/flyvestationen, ligesom han har arbejdet med de lokale talenter.

Et stort klubmenneske og samtidig et forbillede for et stor frivillig indsat kan siges at karakterisere Jann, der fortsat er aktiv som dommer, udvikler, bestyrelsesmedlem af Aalborg Fodbolddommerklub, bestyrelsesmedlem i JFU og fortsat aktiv i mange udvalg og arbejdsgrupper.

Jann blev udnævnt til æresmedlem i Aalborg Fodbolddommerklub i januar 2006.


Kai Gregersen

Kai Gregersen 2

Æresmedlem Kai Gregersen tog dommereksamen i 1964 i Århus, hvor han også meldte sig i dommerklubben, samtidig med han studerede på universitetet.

I 1974 fik Kai job på Hasseris Gymnasium, og helt naturligt meldte han sig under fanerne i Aalborg Fodbolddommerklub., hvor han som aktiv nåede et par år i serie 2.

Kai nåede at sidde i bestyrelsen i tre perioder, hvor han straks blev valgt som formand for bedømmerudvalget, noget han fortsatte med, efter han igen var trådt ud af bestyrelsen.

I 1978 begyndte Kai som bedømmer (udvikler i dag), og var i perioden 1983 – 2008 unionsbedømmer under JBU.

Kai har via sit job altid interesseret sig for at undervise, og begyndte derfor først i firserne at undervise dommeraspiranter.  Dette var dog ikke nok for Kai, der efterfølgende bestod DBU`s instruktørprøve i 1983, for i 1991 at avancere til lovfortolker.

Når der blev afholdt dommereksaminer i Jylland og på Fyn, fik Kai tjansen som ”ansvarshavende”/garant for, at lovfortolkerne kom ud og holdt eksamen. Ved overgangen til den nye struktur opnåede Kai status som diplominstruktør, noget som han stadig ”dyrker”, dog må han slippe dette hverv med udgangen af næste år, da han faldet for DBU`s aldersgrænse.

Det er ikke en hvem som helst, der således stopper sin fodboldmæssige karriere næste år, idet Kai har medvirket som dommereksaminar for omkring 2000 aspiranter.

Aalborg Fodbolddommerklub har stadig glæde af Kai som aktiv, idet han virker i såvel 7-mandskampe som opmand i indefodbold.


Preben Krøldrup

Æresmedlem Preben Krøldrup tog dommereksamen i 1972 og meldte sig straks ind i Aalborg Fodbolddommerklub. Preben toppede i den næstbedste række, 1. division.

Preben har igennem mange år bidraget til arbejdet i eller omkring dommerklubben, og han sætter stor ære i at hjælpe vores unge dommere godt på vej. Han har således været en del af det store arbejde i den tidligere regionale talentgruppe igennem en lang årrække, og han har virket som udvikler gennem mange år til og med Danmarksserien. Som udvikler og blandt talenterne er Preben kendt for sine mange sjove udtryk og beskrivelser af situationer på banen.

Preben var gennem 10 år, fra 1991 – 2001, formand for Aalborg Fodbolddommerklub, hvor han som altid ydede en stor og dedikeret indsats for dommerklubben.

Preben er fortsat aktiv, både som dommer og som udvikler, ligesom han sidder i den nordjyske dommerområdegruppe.


Stig Hansen

Æresmedlem Stig Hansen tog sin dommereksamen i 1978 og meldte sig straks ind i dommerklubben. Hans aktive karriere som dommer var på lokal niveau indenfor JBU’s lokale rækker.

Stig trådte ind i Aalborg Fodbolddommerklubs bestyrelse i 1998 og han blev efterfølgende formand i 2001 frem til han måtte trække sig fra posten i 2004 af personlige årsager. I 2003 – 2004 var han endvidere en del af JFU’s bestyrelse.

Stig sidder i den JBU’s nordjyske dommerområdegruppe, hvor han bl.a. koordinerer alt vedr. teoretisk og fysisk test, ligesom han styrer udviklinger og vejledninger indenfor dommerområdegruppen. Han er samtidig teoriinstruktør og er altid god for en gennemgang af fodboldloven på vinterens kurser.

Stig er uhyre dedikeret og engageret i det arbejde, han kaster sig ud i, og dommerklubben har fortsat stor gavn af Stigs virke som “udviklerformand”.


Carl-Johan Christensen

Æresmedlem Carl-Johan Christensen tog dommereksamen i 1981 og meldte sig straks ind i Aalborg Fodbolddommerklub. Han blev hurtigt divisionsdommer og FIFA linjedommer og deltog blandt andet som linjedommer ved VM i USA i 1994.

I 1994 blev han valgt ind i bestyrelsen for Aalborg Fodbolddommerklub, hvor han i mange år var en dygtig og værdsat sekretær og siden 2014 har han været formand for vores klub.

Carl-Johan har i mange år interesseret sig særligt for talentarbejdet i vores egen klub og denne interesse har det øvrige Danmark også nydt godt af gennem et mangeårigt arbejde med de bedste talenter i landet.

Han er uddannet DBU-instruktør og her er det selvfølgelig linjedommeruddannelsen, der har hans store interesse. Han er desuden instruktør i både futsal og indefodbold.

Hans store viden på dommerområdet, bruger han som DBU-udvikler på højeste plan, hvor utallige dommere har nydt godt af hans ekspertise.

Carl-Johan er stadig aktiv, både som udvikler, dommer og som instruktør på alle niveauer.

Mange af vore medlemmer har gennem årene nydt godt af hans store erfaring og intet medlem går forgæves, hvis de har brug for hjælp. Han er altid klar til at hjælpe alle vore medlemmer både med gode råd og vejledning eller med hjælp til den fysiske træning.