Aalborg Fodbolddommerklubs strategi

Categories: Dommer

På medlemsmødet i marts informerede vi om arbejdet med en strategi
for Aalborg Fodbolddommerklub. Bestyrelsen har i løbet af efteråret arbejdet på
at udvikle en strategi, som skaber grundlag for dommerklubbens fremtidige virke,
og beskriver de områder som vi vil have fokus på i bestyrelsen og i
dommerklubben. En sådan strategi er selvfølgelig ikke statisk, men vil være
vores rettesnor for de kommende års arbejde.

Strategien beskriver en række overordnede målsætninger og
indsatser. Den er således ikke udtømmende og der vil fortsat være et stort
arbejde med at nå disse målsætninger. Ud
fra denne kan vi i bestyrelsen prioritere vores indsats, og I ved som dommere
og kolleger hvad vi vil arbejde for.

Det er væsentligt for os, at vi i dommerklubbens medlemmer har en
stor ressource, som vi håber at kunne gøre bedre anvendelse af. Det kan være
hjælp til planlægning af arrangementer, eller f.eks. at give en hånd med i
forbindelse med workshops med udvikling af diverse produkter. Når vi sætter
sådanne opgaver i gang, vil vi derfor fremover overveje at indbyde et antal
medlemmer som deltagere i arbejdsgrupper.

Det er også væsentligt for os, at dommerklubben skal være et
positivt tilvalg for en dommer. Dommerklubben skal således tilbyde en række
basisydelser og hjælp til dommeren, og derudover en række møder og aktiviteter
med såvel fagligt som socialt indhold. Endelig vil vi gerne bidrage yderligere
til udvikling af vores dommere, idet disse indsatser selvfølgelig skal
tilpasses øvrige tilbud via DBU/DBU-Jylland.

I vedhæftede strategidokument kan I hvad vi har fastlagt i bestyrelsen.
Indsatserne er søgt beskrevet indenfor en række områder/overskrifter –
Dommerens naturlige base – Dommerens naturlige samlingspunkt – Dommerens
personlige og faglige udvikling – samt en synlig
klub.     

Vi vender tilbage senere med yderligere information om de første tiltag.

http://www.aalborgfdk.dk/wp-content/uploads/2019/07/AAFDK-strategi-1.pptx

Skriv et svar