Der er igen i år en række lovændringer, om end det er færre og af mindre karakter, end vi har […]