Der er dumpet et antal lovbøger ind ved dommerklubben, så hvis man har behov/ønske, kan lovbøger hentes ved Carl-Johan og […]
Der er igen i år en række lovændringer, om end det er færre og af mindre karakter, end vi har […]