Seneste nyheder

DFU har udsendt nyt nyhedsbrev

DFU har udsendt dette nyhedsbrev, der gælder for alle dommere under DFU. I nyhedsbrevet beskriver DFU status på situationen vedrørende dommertøj, ændring af kamppåsætning for en del af tidligere privatkampe samt oprettelse af ny pulje til at støtte udvalgte aktiviteter i dommerklubberne. Aalborg Fodbolddommerklubs bestyrelse har enkelte kommentarer til emnerne – disse fremgår af det…

Praktisk dommertræning med Mads-Kristoffer UDSÆTTES

Kære dommerkollega Den planlagte aktivitet i Aalborg Fodbolddommerklub med Mads-Kristoffer udsættes indtil videre. Vi vil prioritere at få dette gennemført senere, når situationen gør det muligt, selvfølgelig også tilpasset at Mads også selv vil have et ændret program. Nyt opslag vil komme på hjemmeside og facebook

Udbetaling af honorarer fra indefodbold ved Finn G. Sørensen

Vi har nu afregningen klar for indefodboldsæsonen 2019-2020. Som tidligere år vil de, der skal have udbetalt honorarer for stævner under Finn G. Sørensen, få udbetalt deres tilgodehavender snarest. I opgørelsen indgår honorarer til udbetaling fra privatstævner i indesæsonen, honorarer fra evt. deltagelse i P4ma-Cup stævne d. 25. januar, og modregning for DBU-Jylland indefodbold. Dommere…

Nye breddeudviklere

Flemming Schou Nielsen, Martin Sønder og Helge Søndergaard Weinrich har i weekenden gennemført den teoretiske del af breddeudviklerkursus. Også Michael Eriksson fra VFK deltog på kursus. De skal alle nu igennem tre ”føl kampe”, inden de endeligt kan kalde sig breddeudviklere. I kan således opleve, at de vil følge andre af vores udviklere til udvalgte…

Flere nyheder

Kommende aktiviteter